Dapatkan Kad Kredit Bank Rakyat

Bank Rakyat telah ditubuhkan pada tahun 1954 dan telah berkembang menjadi salah satu bank koperasi Islam terbesar di Malaysia dengan saluran penyampaian yang luas dan asas pelanggan yang semakin meningkat. Kad kredit Bank Rakyat adalah tidak rumit dan tanpa perkhidmatan terlampau yang dilampirkan. Kad ini adalah mudah untuk memperolehi dengan borang permohonan online yang mesra pengguna. Pelbagai jenis kad kredit yang ditawarkan oleh Bank Rakyat diberikan di bawah.

Bank Rakyat Platinum Credit Card-i

Jenis-jenis Kad Kredit Bank Rakyat

Bank Rakyat Classic Credit Card – i:
Kad ini mempunyai kadar faedah sebanyak 13.5% dan dikeluarkan untuk kegunaan harian. Kad kredit ini tidak mempunyai yuran tahunan dan adalah percuma seumur hidup. Ia juga tidak mempunyai yuran tahunan bagi kad tambahan. Pemegang kad mendapat 1 mata ganjaran Rakyat untuk setiap RM 10 dibelanjakan. Mata ini boleh ditukar kepada wang. 10 mata ganjaran boleh ditukarkan kepada RM 0.10. Pendapatan minimum yang diperlukan untuk mendapatkan kad ini adalah RM 24,000. Pemegang kad kredit dengan perlindungan keluarga Takaful percuma yang termasuk membayar balik apa-apa hutang yang terkumpul melalui penggunaan Classic Credit Card – i:

Bank Rakyat Gold Credit Card – i:
Kad kredit daripada Bank Rakyat ini menawarkan manfaat tambahan memperoleh rebat keuntungan sehingga 3% ke atas kemudahan pinjaman Bank Rakyat, keemudahan auto debit dan untuk menjadi pembayar yang baik. Kad kredit memerlukan pemohon untuk menjana pendapatan tahunan sekurang-kurangnya RM 36000. Ia mempunyai kadar faedah sebanyak 13.5% p.a. Gold credit card tidak mempunyai yuran tahunan dan adalah percuma seumur hidup. Kad tambahan juga tidak dikenakan yuran tahunan. Kad kredit menawarkan 1 mata ganjaran bagi pemegang kad untuk setiap RM 10 dibelanjakan dan menukarkan mata ganjaran ini kepada wang tunai pada kadar RM 0.10 untuk setiap 10 mata ganjaran yang terkumpul. Gold Credit Card juga menawarkan perlindungan Takaful Keluarga yang merangkumi pembayaran balik apa-apa hutang terakru oleh penggunaan Credit Card – i.

Mengapa memilih Kad Kredit Bank Rakyat?

Penggunaan kad ini adalah mudah dan tidak ada terma dan syarat yang rumit. Kad kredit ini sesuai untuk orang yang mencari kad harian tanpa perkhidmatan lebih dilampirkan yang membantu mereka menyimpan sebanyak yang mungkin. Kad itu menawarkan pemegang perlindungan Takaful percuma yang termasuk perlindungan pembayaran balik yang dijamin hutang tertunggak terakru melalui penggunaan kad kredit-i itu. Mata ganjaran yang ditawarkan oleh kad kredit Bank Rakyat adalah lebih praktikal kerana mereka ditukar kembali kepada wang. Pemegang kad kredit itu juga boleh menikmati kad percuma seumur hidup dan tiada yuran tahunan yang perlu dibayar. Pendapatan minimum yang diperlukan untuk mendapatkan kad ini membuat ia lebih mudah bagi orang-orang dari pelbagai lapisan masyarakat untuk memanfaatkan faedah-faedahnya.

Ciri-ciri dan Faedah Kad Kredit Bank Rakyat

 • Kad ini adalah kad kredit asas tanpa perkhidmatan lebih dilampirkan
 • Kadar faedah yang dikenakan ke atas kad adalah 13.5% p.a.
 • Kad ini tidak mempunyai yuran tahunan
 • Kad tambahan tidak mempunyai yuran tahunan
 • Bayaran minimum yang perlu dibuat pada setiap bulan ialah RM 50 atau 5% daripada baki belum jelas.
 • Had pengeluaran tunai harian pada kad dari Bank Rakyat ialah RM 5000
 • Yuran pengeluaran tunai adalah lebih tinggi daripada RM 21.20 atau 3.18% daripada wang yang dikeluarkan
 • Kadar faedah ke atas pengeluaran tunai adalah 19.08%
 • Kad ini mempunyai penalti pembayaran lewat sebanyak 1% daripada jumlah yang tertunggak dan dihadkan kepada maksimum RM 100

Kelayakan

 • Sesiapa sahaja boleh memohon
 • Pendapatan minimum yang diperlukan untuk mendapatkan Bank Rakyat Classic Credit Card – i adalah RM 24,000
 • Pendapatan minimum yang diperlukan untuk mendapatkan Bank Rakyat Gold Credit Card – i adalah RM 36,000
 • Umur minimum pemegang kad utama harus 21 tahun pada hari jadi terakhir
 • Umur minimum pemegang kad tambahan harus 18 tahun pada hari jadi terakhir

Dokumentasi Kad Kredit Bank Rakyat

Bank Rakyat menawarkan pemegang kad satu kemudahan untuk menggunakan kad kredit yang bukan sahaja boleh mendapat mata ganjaran mata tetapi juga menyediakan perlindungan Takaful percuma atas yuran kad kredit tertunggak dan yuran tahunan yang dikecualikan seumur hidup. calon yang bercita-cita boleh mendapatkan borang permohonan sama ada dengan memuat turun dari laman web atau mendapatkan daripada cawangan Bank Rakyat yang terdekat.

Bagi pemohonan diproses dengan cepat, pemohon terlebih dahulu perlu memenuhi kriteria kelayakan iaitu umur mereka telah mencapai sekurang-kurangnya 21 tahun dan mempunyai pendapatan tahunan sebanyak RM 24.000.

Jika calon memenuhi kriteria kelayakan, mereka boleh mengemukakan permohonan itu dengan senarai dokumen yang diperlukan. Dokumen-dokumen yang diperlukan adalah berbeza mengikut jenis pemohon.

Bagi pemohon yang makan gaji, dokumen yang diperlukan adalah:

 • Salinan kedua-dua belah kad pengenalan atau pasport (bagi pemegang kad utama dan tambahan).
 • Salinan slip gaji terkini untuk 2 bulan sebelumnya.
 • Salinan penyata bank, di mana gaji dikreditkan.
 • Satu salinan penyata KWSP terkini.

Bagi pemohon yang bekerja sendiri, dokumen yang diperlukan adalah:

 • Salinan kedua-dua belah kad pengenalan atau pasport (bagi pemegang kad utama dan tambahan).
 • Salinan sijil pendaftaran perniagaan.
 • Salinan penyata bank untuk 6 bulan sebelumnya.
 • Salinan Borang BE dengan resit pembayaran cukai.

Bagi pemohon yang merupa warga asing yang bekerja di Malaysia atau ekspatriat, dokumen yang diperlukan adalah:

 • Salinan kedua-dua belah pasport.
 • Salinan surat pengesahan pekerjaan.
 • Salinan slip gaji terkini dan
 • Salinan permit kerja yang semasa dan sah untuk sekurang-kurangnya 6 bulan.

Pemindahan Baki Kredit Kad Bank Rakyat

Skim pemindahan baki baru-baru ini dilancarkan dari Bank Rakyat menawarkan rebat tunai 3% dan membolehkan pemegang kad untuk menyatukan hutang kad kredit mereka dengan memindahkannya ke kad kredit Bank Rakyat. Kadar faedah tahunan yang dikenakan adalah 9% p.a. dan mempunyai tempoh 12 bulan.

Baki minimum yang boleh dipindahkan di bawah pelan ini adalah RM 1000 dengan jumlah maksimum tertakluk kepada had kredit pemegang kad dan had lain yang ditetapkan oleh bank.

Skim pindahan baki ini tidak ada caj untuk pemprosesan dan adalah berguna bagi pemegang kad untuk menguruskan kewangan mereka dengan berkesan. Sekiranya pemegang kad mengalami kemalangan kecacatan dan mengakibatkan kegagalan untuk membayar balik jumlah hutang itu, jika hutang itu terletak di bawah pindahan baki ia juga akan dilindungi oleh insurans Takaful.

FAQ:

Q) Apakah permintaan minimum untuk memohon Bank kad rakyat Kredit?

A) Kad kredit Bank Rakyat boleh dipohon oleh sesiapa sahaja selagi mereka memenuhi kriteria tertentu. Pemegang kad utama mestilah berumur 21 tahun dan perlu memperoleh sekurang-kurangnya RM 24,000 untuk kad kredit klasik dan RM 36,000 untuk kad kredit emas.

Q) Apakah yuran tahunan kad kredit Bank Rakyat?

A) Kad kredit yang ditawarkan oleh Bank Rakyat tidak mempunyai yuran tahunan dan adalah percuma seumur hidup.

Q) Berapa bayaran minimum bagi bil-bil bulanan?

A) Bayaran bulanan minimum bil kad kredit adalah RM 50 atau 5% daripada baki yang belum jelas.

Q) Apakah kadar faedah yang dikenakan ke atas tunai yang dikeluarkan terlebih dahulu?

A) Kad kredit Bank Rakyat mengenakan bayaran pengeluaran tunai RM 21.20 atau 3.5% atas amaun yang dikeluarkan

Q) Berapa had pengeluaran tunai setiap hari?

A) Had pengeluaran tunai harian adalah RM 5000.

Q) Adakah terdapat sebarang yuran tersembunyi?

A) Tidak. Kad kredit Bank Rakyat adalah kad kredit jumbai yang tidak mempunyai yuran tahunan walaupun untuk kad tambahan.

Q) Apakah faedah-faedah yang diberikan oleh kad kredit Bank Rakyat?

A) Kad kredit dari Bank Rakyat membantu pemegang kad untuk menjmat sebanyak mungkin. Ia juga memberikan rebat tunai dan perlindungan Takaful yang merangkumi pembayaran balik hutang tertunggak terakru melalui penggunaan kad.

Q) Apakah yang boleh saya buat dengan mata ganjaran Rakyat saya?

A) Mata ganjaran ditukar kembali kepada wang. Setiap 10 mata ganjaran ditukar kepada RM 0.10.

Artikel berkaitan:
Tukar kad debit Maybank
Yayasan Bank Rakyat

2 Comments on “Dapatkan Kad Kredit Bank Rakyat”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *