pinjaman koperasi

Mengenai Pinjaman Koperasi

Pinjaman koperasi ialah kemudahan kredit atau pinjaman peribadi yang ditawarkan oleh koperasi yang mempunyai lesen dan didaftar bawah Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM). Pinjaman jenis ini cuma ditawarkan kepada kakitangan koperasi …

Read More
CIMB personal loan

Pinjaman Peribadi dari CIMB Bank

Pinjaman Peribadi CIMB Bank adalah salah satu perkhidmatan pinjaman peribadi yang paling popular di Malaysia. Pada ketika ini, CIMB Bank menawarkan berbagai jenis pinjaman peribadi, dari pinjaman berlandaskan Syariah, pinjaman …

Read More