Web Analytics

3 Kepentingan Tentang Hibah Takaful

hibah takaful

Mari kita fahami 3 kepentingan Hibah dalam kehidupan kita. Memang diakui ada yang tersilap pandang pada perkara ini. Namun sebagai Perunding Takaful Bertauliah amat wajar saya mengupas serba ringkas tentang Hibah. Kupasan secara lanjut dan terperinci hanya hanya boleh dilakukan dengan berjumpa terus, personal mesej dan sebagainya. Apa Itu Hibah Takaful? Hibah takaful adalah pemberian … Read more

6 Cara Untuk Pilih Takaful Di Sarawak

cara pilih takaful

Saya terpanggil untuk berkongsikan informasi ini kerana ada satu kawan saya yang merupakan seorang perunding takaful di Sarawak. Dia banyak memberitahu saya tentang informati Takaful dan saya cuba untuk menerangkan dan memberi pencerahan minda berdasarkan satu ilustrasi yang saya kemukakan di bawah. Sekiranya belum faham saya boleh dihubungi untuk proses penerangan seterusnya. 1. Kadar Caruman … Read more

Kaedah Berkongsi Untung Takaful Keluarga

untung takaful

Dari kacamata pengguna secara sekali imbas umumnya sukar dibezakan sistem kewangan Islam dengan sistem konvensional. Misalnya jika dilihat dari segi matlamat menyediakan manfaat kewangan apabila pengguna meninggal dunia atau hartabenda yang dilindungi ditimpa kecelakaan atau dilanda musibah, kelihatan seolah-olah tidak banyak perbezaan antara takaful dengan insurans konvensional. Kedua-duanya akan membayar manfaat tuntutan. Barangkali atas hakikat … Read more

Pulangan Pelaburan Adalah Untung Takaful Keluarga

pelaburan takaful

Produk-produk takaful keluarga boleh dihimpunkan dalam dua sektor: individu dan kelompok. Secara keseluruhannya semua produk takaful keluarga dengan tempoh matang 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun dan sehingga 40 tahun yang menyediakan semacam program kewangan atau pelaburan jangkapanjang dihimpunkan di bawah sektor individu kerana penyertaan produk-produk ini hanya terbuka kepada orang-orang perseorangan sahaja. Sementara produk … Read more

Manfaatkan Tabungan Melalui Takaful

takaful kewangan

Pelan Induk Sektor Kewangan yang telah dilancarkan oleh Menteri Kewangan pada 1 Mac 2001 lalu telah menetapkan dua sasaran khusus untuk sektor perbankan Islam dan takaful. Pertama, Malaysia akan dibangunkan sebagai pusat serantau bagi perkembangan kedua-dua sektor ini. Usaha mengwujudkan prasarana kearah ini telahpun dilaksanakan oleh pihakberkuasa. Antara langkah awal menjadikan BIMB Training and Research … Read more

Lebihan Tabarru’ Termasuk Untung Takaful Keluarga

takaful keluarga

Seperti perniagaan insurans nyawa, takrif untung takaful keluarga bagi produk dengan tempoh penyertaan jangkapanjang di bawah sektor individu adalah pulangan keatas pelaburan wang caruman semua peserta yang terkumpul dalam dana atau kumpulan wang takaful keluarga. Namun satu kelebihan takaful keluarga, mengikut amalan Takaful Malaysia, apa-apa pulangan pelaburan yang dikira untung di bawah kontrak al Mudharabah … Read more

Wang Sumbangan Tidak Hangus Di bawah Takaful

wang takaful

Kontrak al Mudharabah yang menjadi asas operasi takaful memberi manfaat istimewa kepada pengguna. Dengan adanya hak berkongsi untung wang sumbangan, seperti premium insurans, yang dibayar oleh setiap peserta takaful sebagai balasan menyertai atau menggunakan pelbagai jenis produk takaful tidak `hangus’ atau luput sebaik sahaja tempoh penyertaan berakhir. Asas kontrak sedemikian membawa perbezaan besar antara perniagaan … Read more

Tiada `Harga’ Dikenakan Dalam Takaful

pelaksanaan takaful

Pelaksanaan insurans secara Islam berpandukan konsep takaful adalah berasaskan kontrak al Mudharabah yang bermaksud berkongsi untung. Bila disebut berkongsi untung pada dasarnya mesti ada satu pihak yang menyedia dan mengeluarkan wang seumpama `modal’ untuk diserah atau disumbang kepada satu pihak lain yang bertanggungjawab mengendali serta menguruskan sesuatu projek atau usahaniaga. Dengan kata lain, di bawah … Read more