Syarat Menjadi Wali dan Saksi Dalam Pernikahan

Wali dan saksi memainkan peranan yang penting dalam sesuatu pernikahan. Walik memang mempunyai peraturan yang perlu diikuti.

Secara am, Wali harus bermula dengan ayah kandung pengantin perempuan. Kalau tak ada datuk sebelah bapa atau adik-beradik lelaki seibu sebapa. Wali boleh menikahkan sendiri atau boleh diwakilkan kepada Juru Nikah/ Penolong Pendaftaran Nikah dari Pejabat Agama Negeri, dan beliau wajib hadir majlis pernikahan anda untuk mengesahkan pernikahan.

Wali dan Saksi Dalam Pernikahan

Jadi, apa yang perlu anda buat adalah tempah dan maklum dengan lebih awal tentang tarikh pernikahan anda kepada juru nikah ni.

Juru nikah akan membaca khutbah nikah dan menguruskan dokumen selepas nikah nanti. Kadang-kadang sebelum akad nikah, Juru nikah akan bertanya soalan-soalan asas tentang agama dengan matlamat untuk memastikan bahawa anda tahu tentang Islam asas sebelum memegang tanggungjawab yg besar nanti.

Pihak perempuan sepatutnya lebih arif dalam menyediakan atau menentukan wali yang betul dan mengikut aturan yang tetap. Kalau anda kurang arif dlm bab memilih wali ni terutama yang sudah ketiadaan bapa dan atuk, lebih baik untuk anda tanya kepada ustaz atau ustazah.

Wali ini adalah sangat penting. Kalau anda terlangkah dalam turutan memilih wali, mungkin akan terjadi was-was di kemudian hari. Untuk elakkan perkara ini berlaku, maka lebih baik untuk anda tanya kepada orang yang lebih arif dalam hal ini.

Syarat-syarat Wali

Untuk menjadi wali dalam perkahwinan, seseorang mesti memenuhi beberapa syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Di Malaysia, syarat untuk menjadi wali dalam perkahwinan ialah:

 • Seseorang itu harus beragama Islam, kerana undang-undang perkahwinan di Malaysia untuk Melayu adalah berlandaskan Islam.
 • Seseorang mestilah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun.
 • Seseorang itu mestilah berada dalam keadaan kesihatan fizikal dan mental yang baik.
 • Seseorang itu mesti mempunyai kemampuan dan kapasiti untuk menjadi penjaga, seperti mempunyai kedudukan yang baik dalam masyarakat dan dalam keluarga.
 • Seseorang tidak boleh menghadapi masalah undang-undang atau masa penjara.
 • Merupakan lelaki.
 • Baligh.
 • Sukarela.
 • Tidak dalam ihram haji atau umrah.
 • Tidak ditahan daripada menguruskan hartanya kerana safih (bodoh / dungu / tidak waras).
 • Sempurna akal.
 • Adil.

Senarai Wali

Senarai wali bagi pernikahan mengikut susunan keutamaan (tertib) adalah sebagaimana berikut:

 • Bapa.
 • Datuk dan ke atas.
 • Saudara lelaki seibu-sebapa (adik beradik).
 • Saudara lelaki sebapa (adik beradik).
 • Anak lelaki daripada saudara lelaki seibu sebapa (anak saudara).
 • Anak lelaki daripada saudara lelaki sebapa dan ke bawah (anak saudara).
 • Saudara lelaki bapa seibu sebapa (bapa saudara).
 • Saudara lelaki bapa sebapa (bapa saudara).
 • Anak lelaki daripada saudara lelaki bapa seibu sebapa (sepupu).
 • Anak lelaki daripada saudara lelaki bapa sebapa dan ke bawah (sepupu).
 • Saudara lelaki kepada bapa kepada bapa seibu sebapa (datuk saudara).
 • Saudara lelaki kepada bapa kepada bapa sebapa (datuk saudara).
 • Anak saudara lelaki kepada bapa kepada bapa seibu sebapa (sepupu kepada bapa).
 • Anak saudara lelaki kepada bapa kepada bapa sebapa (sepupu kepada bapa).
 • Wali Hakim (sekiranya tiada wali yang tersebut di atas).

Sebab-sebab Perpindahan wali

Perpindahan wali akrab (dekat) kepada wali ab’ad (jauh) boleh berlaku dengan sebab-sebab berikut:

 • Kafir atau murtad.
 • Belum baligh.
 • Tidak sempurna akal.
 • Fasik.
 • Kematian wali akrab.

Wali Hakim

Seseorang perempuan perlu berkahwin menggunakan wali hakim apabila berlaku salah satu daripada sebab-sebab berikut:

 • Tiada wali nasab.
 • Wali nasab yang akrab tidak memenuhi syarat wali dan wali yang berikut atau wali ab’ad tidak ada.
 • Wali berada di tempat yang jauh, iaitu berada dalam dua marhalah (tidak kurang daripada 93 km) atau lebih dan tidak mewakilkan orang lain untuk mengakad nikah perempuan yang hendak berkahwin itu.
 • Wali yang ditahan dalam penjara dan tidak dapat dihubungi.
 • Wali sedang dalam ihram haji atau umrah.
 • Wali enggan menikahkannya tanpa sebab yang munasabah.
 • Wali menyembunyikan diri kerana tidak mahu menikahkannya.
 • Wali sengaja menangguh-nangguhkan akad nikah tanpa sebab.
 • Wali hilang dan tidak diketahui tempatnya serta tidak diketahui hidup atau mati.
 • Wali hendak berkahwin dengan perempuan yang dia sendiri menjadi wali sedangkan tiada wali lain yang sedarjat dengannya.

Syarat-syarat Untuk Jadi Saksi Nikah

Tugas bagi pihak perempuan adalah untuk menyediakan wali dan 2 orang saksi. Tugas bagi pihak lelaki pula ialah menyediakan duit upah nikah untuk Juru Nikah dan 2 saksi.

Ada orang yang tidak tentu sama ada bolehkah ayah atau adik beradik jadi saksi nikah? Jawapannya adalah boleh.

Untuk menjadi saksi dalam perkahwinan, syarat-syarat yang mesti dipenuhi ialah:

 • Seseorang mestilah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun.
 • Seseorang itu mestilah berada dalam keadaan kesihatan fizikal dan mental yang baik.
 • Seseorang itu mestilah mempunyai kemampuan dan kapasiti untuk menjadi saksi, seperti mempunyai kedudukan yang baik dalam masyarakat dan dalam keluarga.
 • Seseorang tidak boleh menghadapi masalah undang-undang atau masa penjara.
 • Bilangannya tidak kurang daripada dua orang.
 • Beragama Islam.
 • Berakal.
 • Baligh.
 • Lelaki.
 • Sejahtera pancaindera (boleh melihat, mendengar, bertutur).
 • Memahami isi-isi kandungan lafaz ijab dan qabul.
 • Orang yang adil (tidak fasiq) walaupun pada zahirnya.

Itulah antara syarat-syarat yang perlu dipenuhi untuk menjadi wali dan saksi dalam sesebuah perkahwinan di Malaysia. Walau bagaimanapun, perlu diingat bahawa setiap negara mempunyai peraturan yang berbeza. Oleh itu, adalah lebih baik untuk mengetahui syarat yang betul dan pastikan anda mematuhi peraturan yang terpakai di negara tempat anda akan berkahwin.

Perkahwinan Scara Tidak Rasmi

Perkahwinan adalah detik yang sangat penting dalam kehidupan seseorang. Namun, tidak semua perkahwinan perlu dilakukan secara formal dan rasmi. Terdapat juga perkahwinan yang dipanggil perkahwinan tidak rasmi atau perkahwinan sederhana. Dalam kes ini, syarat untuk menjadi wali dan saksi tidak sama dengan syarat untuk perkahwinan rasmi.

Jika anda ingin berkahwin secara tidak rasmi, anda tidak perlu menjemput wali atau saksi daripada keluarga anda. Namun begitu, terdapat beberapa syarat yang perlu dipenuhi agar perkahwinan anda sah.

Pertama, pasangan pengantin mestilah cukup umur. Di Malaysia, umur minimum untuk berkahwin ialah 21 untuk lelaki dan 18 untuk perempuan. Manakala lelaki boleh berkahwin pada umur 18 dengan izin dari ibu bapa, dan perempuan boleh kahwin pada umur 15 dengan izin dari ibu bapa.

Kedua, pasangan pengantin mestilah dalam keadaan sihat fizikal dan mental. Ini bermakna kedua-dua pasangan pengantin mestilah bebas daripada penyakit yang menyebabkan kecacatan atau penyakit yang boleh menular kepada pasangan.

Ketiga, pasangan pengantin mestilah bebas daripada masalah undang-undang. Ini bermakna pasangan pengantin pada masa ini tidak berada dalam penjara atau penjara.

Keempat, pasangan pengantin hendaklah bersetuju untuk berkahwin dan tiada paksaan daripada mana-mana pihak.

Kelima, pasangan pengantin perlu mengikuti proses pendaftaran perkahwinan di pejabat perkahwinan dan membayar yuran yang ditentukan oleh kerajaan.

Sekiranya pasangan pengantin memenuhi syarat di atas, perkahwinan anda boleh dilangsungkan secara sah tanpa perlu menjemput wali atau saksi daripada keluarga. Walau bagaimanapun, jika anda ingin menjemput saksi, anda bebas menjemput sesiapa sahaja yang anda kehendaki asalkan mereka cukup umur dan dalam keadaan sihat.

Oleh itu, perkahwinan tidak rasmi adalah pilihan yang tepat bagi pasangan yang ingin berkahwin dengan cara yang mudah dan tanpa peraturan yang terlalu banyak. Namun, pastikan anda memenuhi syarat yang ditetapkan agar perkahwinan anda dapat dilaksanakan secara sah dan rasmi di sisi undang-undang. Di samping itu, ingatlah bahawa perkahwinan tidak rasmi juga mesti dijalankan dengan kesedaran dan kesungguhan yang sama seperti perkahwinan rasmi. Jangan lupa untuk menikmati detik perkahwinan anda dan jadikan ia sebagai detik yang tidak dapat dilupakan dalam hidup anda.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *