Tugas dan Gaji Perunding Kewangan(Financial Advisor)

Perunding Kewangan adalah seseorang yang memberikan nasihat dan bantuan dalam urusan kewangan kepada individu atau syarikat. Mereka membantu pelanggan menguruskan aset kewangan mereka dan memberikan cadangan mengenai pelaburan, pengurusan risiko, perancangan kewangan, insurans, dan lain-lain.

Perunding Kewangan juga membantu pelanggan dalam menyediakan rancangan kewangan yang sesuai dengan keperluan dan objektif kewangan mereka. Mereka boleh bekerja secara bebas atau sebagai wakil bagi sebuah syarikat atau institusi kewangan. Untuk menjadi seorang Perunding Kewangan, seseorang perlu mempunyai pengetahuan dan kemahiran dalam bidang kewangan dan perbankan, serta mempunyai sijil atau lesen yang diperlukan oleh badan pengawal selia kewangan.

perunding kewangan

Tugas-tugas

Antara tugas-tugas Perunding Kewangan ialah:

 • Menilai situasi kewangan pelanggan dan menilai risiko kewangan yang berkaitan.
 • Mengkaji dan memahami matlamat kewangan pelanggan, termasuk perancangan persaraan, pengurusan kewangan, dan pelaburan.
 • Menyediakan cadangan dan strategi kewangan yang bersesuaian untuk membantu pelanggan mencapai matlamat kewangan mereka.
 • Menyediakan nasihat mengenai pelaburan, termasuk membantu pelanggan memahami risiko dan pulangan yang berkaitan dengan pelaburan tertentu.
 • Membantu pelanggan dengan perancangan cukai dan perancangan hartanah.
 • Memberikan nasihat mengenai pengurusan hutang dan strategi penjimatan.
 • Memberikan bantuan dalam membuat keputusan mengenai insurans dan perancangan harta.
 • Memantau prestasi pelanggan dan menyesuaikan strategi kewangan mengikut keperluan pelanggan.

Sebagai seorang penasihat kewangan, Perunding Kewangan mempunyai tanggungjawab untuk memberikan nasihat yang terbaik kepada pelanggan mereka dan memastikan mereka memahami risiko dan peluang yang berkaitan dengan keputusan kewangan mereka. Mereka juga bertanggungjawab untuk mematuhi undang-undang dan peraturan kewangan semasa serta memelihara privasi pelanggan mereka.

Temuduga

Untuk temuduga bagi jawatan Perunding Kewangan, terdapat beberapa perkara yang perlu disediakan dan dipersiapkan. Berikut adalah beberapa perkara yang boleh membantu anda bersedia untuk temuduga tersebut:

Mengetahui tentang syarikat yang ingin anda mohon. Buat penyelidikan terlebih dahulu mengenai syarikat tersebut, termasuk perkhidmatan yang ditawarkan dan sejarah syarikat.

Mempelajari dengan mendalam mengenai industri kewangan dan trend semasa di Malaysia. Ini akan membantu anda memberikan jawapan yang lebih tepat semasa temuduga.

Menyediakan contoh-contoh projek atau kejayaan sebelum ini dalam kerjaya kewangan anda. Pastikan anda dapat memberi penjelasan mengenai peranan anda dalam projek tersebut dan bagaimana projek tersebut memberi impak kepada syarikat atau pelanggan.

Bersedia untuk menjelaskan bagaimana anda memberi nasihat kewangan yang baik kepada pelanggan. Berikan contoh situasi di mana anda telah memberi nasihat kewangan yang terbaik kepada pelanggan sebelum ini.

Bersedia untuk menjelaskan bagaimana anda bekerja dalam kumpulan dan menjalankan tugas dengan efektif. Berikan contoh situasi di mana anda bekerja dengan rakan sekerja dan bagaimana anda membantu mencapai matlamat yang telah ditetapkan.

Mempersiapkan pertanyaan yang ingin anda tanyakan semasa temuduga. Ini menunjukkan minat anda terhadap jawatan dan syarikat yang dipohon.

Selain itu, pastikan anda tampil dengan pakaian yang kemas dan profesional, dan tiba awal untuk mengelakkan kelewatan. Jangan lupa untuk memperkenalkan diri dengan sopan dan mesra kepada penemuduga.

Skop Kerja Sebagai Perunding Kewangan di Takaful

Skop kerja sebagai Perunding Kewangan di Takaful meliputi beberapa tugas dan tanggungjawab seperti berikut:

 • Menganalisis keperluan kewangan pelanggan – Perunding Kewangan di Takaful bertanggungjawab untuk menganalisis keperluan kewangan pelanggan dan memberikan cadangan mengenai produk Takaful yang sesuai dengan keperluan mereka.
 • Memperkenalkan produk Takaful – Perunding Kewangan di Takaful perlu mempromosikan produk Takaful kepada pelanggan dengan memberikan penerangan mengenai manfaat dan ciri-ciri produk.
 • Membina hubungan dengan pelanggan – Perunding Kewangan di Takaful perlu membina hubungan yang baik dengan pelanggan dan memberikan perkhidmatan yang baik untuk memastikan kepuasan pelanggan.
 • Menganalisis dan menguruskan risiko – Perunding Kewangan di Takaful perlu menganalisis dan menguruskan risiko bagi pelanggan dan memberikan cadangan mengenai strategi pengurusan risiko yang sesuai.
 • Membantu dalam tuntutan Takaful – Perunding Kewangan di Takaful perlu membantu pelanggan dalam membuat tuntutan Takaful dan memastikan proses tuntutan berjalan dengan lancar.
 • Mencapai sasaran jualan – Perunding Kewangan di Takaful perlu mencapai sasaran jualan bagi produk Takaful dan memastikan pencapaian sasaran berada pada tahap yang baik.
 • Menjalin hubungan dengan rakan kongsi – Perunding Kewangan di Takaful perlu menjalin hubungan yang baik dengan rakan kongsi seperti ejen dan broker Takaful bagi memastikan kerjasama yang baik dalam menjalankan perniagaan.
 • Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran – Perunding Kewangan di Takaful perlu sentiasa meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang kewangan dan Takaful bagi memastikan perkhidmatan yang berkualiti diberikan kepada pelanggan.

Itulah beberapa tugas dan tanggungjawab seorang Perunding Kewangan di Takaful.

Skop kerja sebagai Perunding Kewangan di RHB Asset Management

Skop kerja sebagai Perunding Kewangan di RHB Asset Management meliputi beberapa tugas dan tanggungjawab seperti berikut:

 • Menyediakan nasihat pelaburan – Perunding Kewangan di RHB Asset Management bertanggungjawab untuk memberikan nasihat pelaburan kepada pelanggan, termasuk strategi pelaburan dan portfolio yang sesuai dengan keperluan pelanggan.
 • Menjalin hubungan pelanggan – Perunding Kewangan di RHB Asset Management perlu menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan dan memastikan kepuasan pelanggan terjamin dengan memberikan perkhidmatan yang berkualiti.
 • Menganalisis pasaran kewangan – Perunding Kewangan di RHB Asset Management perlu memantau trend dan perkembangan pasaran kewangan dan memberikan cadangan pelaburan yang tepat kepada pelanggan.
 • Menguruskan portfolio pelanggan – Perunding Kewangan di RHB Asset Management perlu menguruskan portfolio pelanggan dan memantau prestasi pelaburan pelanggan.
 • Meningkatkan jualan – Perunding Kewangan di RHB Asset Management perlu mencapai sasaran jualan dan mempromosikan produk RHB Asset Management kepada pelanggan.
 • Menjalin hubungan dengan rakan kongsi – Perunding Kewangan di RHB Asset Management perlu menjalin hubungan yang baik dengan rakan kongsi seperti ejen dan broker bagi memastikan kerjasama yang baik dalam menjalankan perniagaan.
 • Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran – Perunding Kewangan di RHB Asset Management perlu sentiasa meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang kewangan dan pelaburan bagi memastikan perkhidmatan yang berkualiti diberikan kepada pelanggan.

Itulah beberapa tugas dan tanggungjawab seorang Perunding Kewangan di RHB Asset Management.

Gaji Perunding Kewangan di Malaysia

Gaji Perunding Kewangan di Malaysia bergantung kepada pengalaman dan tahap pendidikan mereka, selain dari faktor lain seperti syarikat tempat mereka bekerja, lokasi, dan saiz firma itu sendiri.

Bagi Perunding Kewangan yang baru bermula, gaji purata adalah antara RM2,500 hingga RM3,500 sebulan. Setelah memiliki pengalaman selama 3-5 tahun, gaji mereka boleh meningkat antara RM4,000 hingga RM6,000 sebulan.

Perunding Kewangan yang mempunyai tahap pendidikan yang lebih tinggi seperti Ijazah Sarjana Muda atau Sarjana dalam bidang kewangan atau perakaunan dan mempunyai pengalaman yang mencukupi, gaji mereka mungkin mencapai RM8,000 hingga RM10,000 sebulan.

Namun, perlu diingat bahawa gaji sebenar bergantung kepada banyak faktor dan berbeza-beza mengikut syarikat dan lokasi di Malaysia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *