Rumah Selangorku – Cara Pendaftaran dan Permohonan

Rumah Selangorku adalah inisiatif rakyat oleh Lembaga Perumahan dan Hartanah Selangor (LPHS) yang menawarkan rumah mampu milik kepada semua rakyat Selangor.

Ini memberi kuasa kepada pemaju hartanah di negeri ini, terutamanya pemaju yang mempunyai reputasi yang baik untuk menyelaraskan objektif LPHS dengan membina rumah yang berkualiti dalam jangkauan rakyat untuk merealisasikan “Satu Keluarga, Satu Rumah Sempurna”.

Rumah Selangorku

Permintaan untuk perumahan mampu milik telah disebabkan oleh faktor-faktor berikut:

 • Jurang harga antara rumah kos rendah dan rumah yang ditawarkan di pasaran pada masa kini.
 • Kekurangan pilihan terutamanya dalam kategori rumah kos sederhana.
 • Golongan berpendapatan rendah dan sederhana tidak mampu memiliki hartanah.
 • Reka bentuk terhad dan kemudahan yang tidak mencukupi, terutamanya dalam pembangunan perumahan kos rendah.

Jadi, untuk membantu semua anak jati Selangor, kerajaan di negeri ini membuat keputusan untuk melancarkan program Rumah Selangorku ini dengan tujuan untuk menawarkan rumah yang mampu milik bagi golongan yang berpendapatan rendah dan sederhana.

Cara Permohonan

Selain daripada memohon skim ‘Rumah Selangorku’ dalam talian di lphs.selangor.gov.my, bakal pemilik rumah yang berpotensi perlu ambil perhatian bahawa Lembaga Perumahan dan Hartanah Selangor bukan sahaja meningkatkan aplikasi sistem pendaftaran (SPPRS) dan aplikasi sistem pendaftaran untuk kedai / perumahan industri yang mampu dimiliki (SPPKI), tetapi juga menambah keperluan pendaftaran seperti di bawah:

Semua pemohon tanpa rumah yang mendaftar sebelum 2008 perlu mendaftar semula sebagai permohonan baru sekiranya mereka masih berminat untuk memohon skim ‘Rumah Selangorku’.

Jenis ProjekKawasan
(per sq ft)
Harga Jualan(RM)Kelayakan Pendapatan
Jenis A70042,000<=RM3,000
Jenis B750100,000RM3,001 - RM8,000
Jenis C800150,000RM3,001 - RM8,000
900180,000RM3,001 - RM8,000
18' x 60'200,000RM3,001 - RM8,000
Jenis D1,000220,000RM3,001 - RM8,000
20' x 60'250,000RM3,001 - RM8,000

Pemohon dibenarkan untuk memilih satu jenis rumah sahaja pada masa permohonan – Jenis A, B, C atau D.

Gaji minimum permohonan ‘Rumah Selangorku’ Jenis B, C dan D ditetapkan pada RM3,001 sebulan.

Tempoh sah untuk setiap permohonan yang didaftarkan di SPPRS dan SPPK adalah 2 tahun. Pada akhir tempoh itu, data aplikasi yang belum selesai akan dikeluarkan daripada tawaran sistem dan pemohon perlu membuat tawaran baru sekiranya mereka masih berminat untuk memohon ‘Rumah Selangorku’ atau rumah industri / kedai.

Pemohon yang menolak tawaran yang diberikan akan INACTIVE untuk tempoh 2 tahun. Aplikasi baru hanya boleh dibuat selepas tempoh 2 tahun itu tamat.

Data aplikasi yang tidak memenuhi syarat-syarat akan dikekalkan dalam sistem. Sekiranya terdapat kemaskini aplikasi, pemohon perlu mengemukakan dokumen sokongan yang relevan dan akan dinilai oleh Jawatankuasa Pemilihan.

Berkuatkuasa mulai Januari 2015, semua aplikasi untuk ‘Rumah Selangorku’ Jenis B, C dan D, serta aplikasi untuk rumah industri / kedai akan dilakukan secara dalam talian. Sebarang permohonan melalui borang tidak akan diterima.

Semua status aplikasi boleh diperiksa melalui laman web LPHS: http://lphs.selangor.gov.my.

Kriteria Untuk Permohonan ‘Rumah Selangorku’ Jenis A

 • Pemohon mesti adalah warganegara Malaysia dan berumur 18 tahun ke atas.
 • Pemohon perlu menetap di Selangor.
 • Pendapatan isi rumah tidak melebihi RM3,000 sebulan.
 • Satu keluarga cuma boleh buat satu permohonan saja.
 • Pemohon atau isteri/suami pemohon tidak memiliki sebarang rumah, sama ada dari kerajaan atau projek swasta.
 • Pemindahan hak milik hanya dibenarkan selepas 5 tahun.

Kriteria Untuk Permohonan ‘Rumah Selangorku’ Jenis B

 • Pemohon mesti adalah warganegara Malaysia dan berumur 18 tahun ke atas.
 • Pendapatan isi rumah di antara RM3,001 hingga RM8,000 sebulan.
 • Pemohon atau isteri/suami pemohon tidak memiliki sebarang rumah, sama ada dari kerajaan atau projek swasta.
 • Pemohon individu yang mempunyai tanggungan layak untuk memohon.
 • Cuma boleh beli rumah untuk tinggal, tidak boleh sewa kepada orang lain.
 • Pemindahan hak milik hanya dibenarkan selepas 5 tahun.

Kriteria Untuk Permohonan Kedai / Industri Kos Rendah di Selangor

 • Pemohon mesti adalah warganegara Malaysia dan berumur 18 tahun ke atas.
 • Pendapatan isi rumah tidak melebihi RM10,000 sebulan.
 • Satu keluarga cuma boleh buat satu permohonan saja.
 • Pemohon belum memiliki sebarang hartanah komersial.
 • Pemindahan hak milik hanya dibenarkan selepas 5 tahun (dari tarikh kelulusan CF) dengan kebenaran dari Pihak Berkuasa Negeri.

Dokumen Yang Diperlukan:

 • Salinan kad pengenalan pemohon dan pasangan.
 • Salinan kad pengenalan atau sijil kelahiran anak-anak.
 • Salinan Sijil Perkahwinan / Daftar Perkahwinan / Surat Perceraian / Sijil Kematian pasangan.
 • Surat Pengesahan Tunggal dari majikan atau Pesuruhjaya Sumpah untuk pemohon yang bekerja sendiri yang belum berkahwin.
 • Slip gaji terkini atau pengesahan pendapatan daripada Pesuruhjaya Sumpah jika bekerja sendiri.
 • Deklarasi berkanun dari Pesuruhjaya Sumpah, jika pasangan itu menganggur.
 • Pernyataan KWSP (jika ada).
 • Salinan bil air atau bil elektrik.

Pendaftaran dan Semakan

Jika anda memenuhi semua syarat yang disebutkan di atas, maka anda boleh layar ke laman ini untuk buat pendaftaran secara online.

Langkah 1
Masukkan nombor kad pengenalan anda dan klik butang “Semak“.step 1

Langkah 2
Jika tiada rekod ditemui, maka anda perlu buat pendaftaran. Boleh anda teruskan dengan klik butang “Mohon“.
step 2

Langkah 3
Isikan semua maklumat yang perlu. Lepas tu, klik butang “Daftar“. Habis proses. Senang saja, kan?
step 3

Artikel berkaitan:
Pembinaan rumah impian bangsa Johor

One Comment on “Rumah Selangorku – Cara Pendaftaran dan Permohonan”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *