Cara-cara Untuk Bercerai di Malaysia dan Prosedur Berkaitan

Perceraian adalah proses formal yang dijalankan oleh suami isteri untuk menamatkan perkahwinan mereka secara sah. Dalam perceraian, suami dan isteri mesti mengikut prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang perceraian di negara tersebut. Terdapat beberapa cara untuk bercerai, Untuk mendapatkan perceraian di Malaysia, seseorang mesti mengikut prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang perceraian negara. Antara cara untuk bercerai di Malaysia adalah perceraian secara baik, perceraian melalui mahkamah, perceraian melalui mediasi, dan lain-lain.

suami isteri bercerai

Boleh kita kaji dengan selanjutnya tentang cara-cara perceraian yang berlainan itu.

Perceraian Secara Damai

Seseorang boleh mencari penyelesaian dengan berbincang dan berunding dengan pasangan untuk mencapai perjanjian perceraian secara baik.

Perceraian secara baik ialah proses perceraian yang dijalankan secara baik dan mudah, di mana kedua-dua pihak bersetuju untuk bercerai tanpa perlu melalui proses mahkamah. Perceraian secara baik dilakukan dengan berbincang dan berunding untuk mencapai persetujuan perceraian yang boleh diterima oleh kedua-dua pihak.

Perceraian secara aman boleh dilakukan melalui mediasi atau dengan bantuan orang tengah untuk mencari penyelesaian yang boleh diterima oleh kedua-dua pihak. Dalam perceraian secara baik, kedua-dua pihak perlu bekerjasama untuk mencapai persetujuan yang adil dan damai, seperti pembahagian harta bersama, layanan anak-anak dan juga isu-isu lain.

Perceraian secara baik adalah sangat disyorkan daripada melalui jalan perceraian yang rumit dan panjang di mahkamah. Walau bagaimanapun, jangan lupa bahawa perceraian secara baik harus disertai dengan keikhlasan dan tidak boleh merugikan pihak lain.

Perceraian Melalui Mahkamah

Seseorang boleh memohon cerai melalui mahkamah dengan memfailkan saman cerai. Permohonan ini mesti difailkan oleh salah seorang pasangan dan mesti dibuktikan dengan alasan yang mencukupi untuk perceraian.

Perceraian melalui mahkamah adalah proses penceraian yang dijalankan dengan memfailkan saman cerai ke mahkamah. Dalam proses ini, salah seorang daripada pasangan mengemukakan permohonan cerai kepada mahkamah dan mesti dibuktikan dengan alasan yang mencukupi untuk perceraian. Selepas permohonan difailkan, mahkamah akan menjalankan proses yang diperlukan, termasuk mendengar kedua-dua pihak dan mengumpul bukti yang diperlukan.

Mahkamah akan membuat keputusan berdasarkan undang-undang yang terpakai dan menentukan perjanjian perceraian yang adil bagi kedua-dua pihak. Proses perceraian melalui mahkamah boleh mengambil masa yang lama dan agak mahal, tetapi ini perlu sekiranya kedua-dua pihak tidak dapat mencapai persetujuan secara baik.

Perceraian Melalui Mediasi

Cara lain ialah melalui mediasi. Mediasi adalah satu proses di mana kedua-dua pihak boleh berbincang dan berunding dengan bantuan orang tengah untuk mencari penyelesaian yang boleh diterima oleh kedua-dua pihak.

Perceraian melalui mediasi ialah proses perceraian yang dijalankan dengan bantuan orang tengah yang bebas dan tidak berat sebelah. Pengantara akan membantu kedua-dua pihak untuk berbincang dan berunding untuk mencari penyelesaian yang boleh diterima oleh kedua-dua pihak. Pengantara akan menjadi pemudah cara dalam proses perceraian dan membantu kedua-dua pihak untuk mengatasi masalah yang dihadapi dan mencari persetujuan yang boleh diterima oleh kedua-dua pihak.

Perceraian melalui mediasi boleh dilakukan tanpa perlu melalui proses mahkamah, jadi ia lebih cepat, murah dan mudah berbanding perceraian melalui mahkamah. Pengantaraan juga boleh membantu kedua-dua pihak mengekalkan hubungan yang baik pada masa hadapan, terutamanya jika mereka mempunyai anak.

Pengantara akan memastikan kedua-dua pihak fokus kepada masalah yang dihadapi dan mencari penyelesaian yang adil dan aman. Walau bagaimanapun, perceraian melalui pengantaraan tidak sesuai untuk semua pasangan, bergantung kepada keadaan dan situasi yang dihadapi.

Kesemua kaedah penceraian di atas hendaklah dijalankan secara sah dan mengikut undang-undang yang berkuat kuasa di Malaysia. Sebelum membuat keputusan untuk bercerai, seseorang itu perlu berfikir dengan teliti dan mencari penyelesaian terbaik untuk semua pihak yang terlibat.

Prosedur Mendapatkan Sijil Cerai dari Pejabat Pendaftaran Negara (JPN)

Bagi mendapatkan perceraian di Pejabat Pendaftaran Negara (JPN) di Malaysia, seseorang itu perlu mengikut prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang perceraian negara. Beberapa langkah yang perlu diambil untuk mendapatkan perceraian di JPN adalah seperti berikut:

  1. Memfailkan permohonan cerai: Seseorang perlu memfailkan permohonan cerai dengan JPN dengan mengisi borang yang disediakan. Permohonan hendaklah dikemukakan oleh salah seorang daripada pasangan.
  2. Membayar yuran permohonan: Seseorang perlu membayar yuran permohonan cerai yang ditentukan oleh JPN.
  3. Tunjukkan bukti perceraian: Seseorang mesti menunjukkan bukti perceraian yang diiktiraf oleh mahkamah, seperti keputusan mahkamah atau perjanjian perceraian secara baik yang ditandatangani oleh kedua-dua pihak.
  4. Menunjukkan dokumen yang diperlukan: Seseorang mesti menunjukkan dokumen yang diperlukan seperti salinan kad pengenalan, salinan sijil perkahwinan, dan dokumen lain yang diperlukan oleh JPN.
  5. Menunggu proses perceraian: Selepas memfailkan permohonan dan mengemukakan bukti yang diperlukan, seseorang itu perlu menunggu proses perceraian dijalankan oleh JPN. Proses ini boleh mengambil masa beberapa minggu atau bulan bergantung kepada kerumitan kes dan bilangan permohonan yang diterima JPN.
  6. Makluman cerai: JPN akan memberikan notis kepada kedua-dua pihak mengenai keputusan cerai yang telah dibuat.
  7. Menghalalkan perceraian: Selepas perceraian diumumkan, maka kedua-dua pihak perlu menandatangani dokumen yang diperlukan untuk menghalalkan perceraian.
  8. Pendaftaran cerai: Selepas proses penceraian selesai, JPN akan mendaftarkan cerai dan mengeluarkan sijil cerai yang sah.

Ingat bahawa prosedur perceraian di JPN hanya terpakai untuk perceraian yang dijalankan di Malaysia dan mesti mematuhi undang-undang perceraian yang berkuat kuasa di negara tersebut.

Proses perceraian di Malaysia memakan waktu kira-kira 6 bulan hingga 1 tahun, tergantung pada kompleksitas kasus dan kemajuan proses. Namun, proses ini dapat berlangsung lebih lama jika ada perselisihan atau perdebatan yang tidak selesai.

Perceraian boleh memberi kesan yang besar kepada kedua-dua pihak, terutamanya jika mereka mempunyai anak. Oleh itu, sebelum membuat keputusan untuk bercerai, seseorang itu perlu berfikir dengan teliti dan mencari jalan penyelesaian terbaik untuk semua pihak yang terlibat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *