perlindungan rumah

Takaful Melindungi Rumah Anda

Sekalipun kesedaran pentingnya insurans dikalangan masyarakat dikatakan telah meningkat sebagaimana meningkatnya kadar pertumbuhan sektor insurans keseluruhannya, namun masih ramai lagi, individu khususnya, yang tidak menginsuranskan rumah kediaman mereka. Barangkali melindungi …

Read More
hutang rumah

Takaful Menjamin Hutang Rumah

Seperti produk kewangan lain, baik perbankan, insurans mahu pun saham produk kewangan Islam juga harus berupaya memenuhi citarasa dan kehendak kewangan penggunanya. Matlamat memperluaskan penggunaan produk kewangan Islam dengan harapan …

Read More