Pembiayaan dan Pinjaman Perumahan Bank Islam (BIMB)

Bank Islam (BIMB) menawarkan pembiayaan perumahan mengikuti Syariah dan pakej pembiayaan semula terutama yang sesuai untuk pelanggan perbankan Islam. Terdapat 2 produk pembiayaan perumahan Bank Islam utama yang ditawarkan kepada pelanggan. Kedua-dua pembiayaan perumahan Bank Islam adalah pakej semi-flexi.

Pembiayaan Rumah Baiti(Baiti Home Financing)

Salah satu produk pembiayaan Bank Islam Perumahan yang terkenal adalah Baiti Pembiayaan Perumahan Bank Islam (Bank Islam’s Baiti Home Financing).

Ia mempunyai kadar pembiayaan perumahan boleh ubah yang menawarkan tempoh henti bayaran ansuran buat sementara untuk dua bulan pada setiap bulan November dan Disember untuk menyenangkan urusan kewangan perseorangan dengan perbelanjaan perayaan.

pinjaman perumahan bank islam
pinjaman perumahan bank islam

Pembiayaan perumahan Bank Islam ini adalah berdasarkan kepada prinsip Tawarruq (pembelian aset dengan harga tangguh, kemudian menjual aset itu untuk pihak ketiga untuk mendapatkan wang tunai). Terdapat beberapa manfaat yang anda akan dapat daripada Bank Islam Pembiayaan. Melalui pembiayaan ini, anda boleh mendapat kos yang lebih baik dengan pengecualian yuran pemprosesan.

Ciri-ciri Pinjaman Perumahan Bank Islam

 • Tempoh pinjaman adalah sehingga 35 tahun
 • Margin pinjaman rumah itu memperuntukkan sehingga 90% daripada keseluruhan harga rumah
 • Pinjaman mempunyai tempoh lock in untuk 5 tahun
 • Tempoh kelulusan untuk pinjaman rumah ini adalah 30 hari
 • Bayaran denda lewat untuk pembayaran balik pinjaman adalah 1% daripada jumlah yang tertunggak
 • Pinjaman rumah dari Bank Islam memerlukan polisi MRTT dan Insurans Kebakaran
 • Pinjaman dari Bank Islam menawarkan peminjam pilihan untuk menangguhkan dua bulan pembayaran terutamanya November dan Disember setiap tahun
 • Pinjaman menawarkan 20% diskaun untuk duti setem

Kadar faedah
Kadar faedah yang dikenakan oleh Bank Islam ke atas pinjaman rumah mereka adalah terapung dan banyak bergantung kepada jumlah pembiayaan yang dipinjam. Untuk jumlah pinjaman yang melebihi RM 100,000 kadar faedah adalah 4.45% p.a. Walau bagaimanapun kadar faedah efektif akan ditentukan oleh bank pada masa kelulusan pinjaman.

Contoh:

Pinjaman yang diluluskan: RM 450,000
Anggaran kadar keuntungan: 4.57% p.a. (1)
Bayaran bulanan: RM 2,863.95

(1) Kadar keuntungan efektif akan ditentukan oleh Bank Islam setelah pemohonan untuk pinjaman perumahan diluluskan.

Boleh anda buat kiraan di imoney.my yang ada menyediakan kalkulator pinjaman Bank Islam ini.

Dokumen yang diperlukan untuk membuat permohonan pinjaman perumahan

 • Salinan Kad Pengenalan
 • Slip gaji (3 bulan)
 • Penyata bank terkini yang mempunyai rekod gaji anda
 • Surat pengesahan majikan
 • Penyata KWSP
 • Borang EA
 • SNP/SPA Agreement

Kelayakan untuk Pinjaman Rumah Bank Islam

Semua rakyat Malaysia dan penduduk asing yang berumur di antara 18 dan 70 boleh memohon pinjaman rumah ini dengan syarat mereka tidak muflis dan tidak mempunyai tindakan undang-undang yang dihadapi oleh mereka.

Jika anda memenuhi kelayakan pinjaman dan ingin dapat pakej pinjaman rumah yang lebih murah, jangan anda mempertimbangkan pinjaman fleksi tidak penuh (Contohnya Semi Fleksi atau Bukan Fleksi). Mereka mempunyai kadar faedah yang lebih murah dan tiada yuran bulanan. Anda boleh rujuk ke pautan ini untuk penerangan Pinjaman Fleksi vs Bukan Fleksi dan anda akan tahu apa yang saya maksudkan.

Bagaimana pengiraan kadar faedah pinjaman fleksi?

Katakan saya pinjam RM200,000 dari bank dan mendapat satu lagi RM100,000 dalam akaun semasa, dan saya meletakkan RM50,000 ke akaun semasa saya lepas tu. Bagaimana pengiraan kadar faedah untuk bulanan yang perlu saya bayar.

Pengiraannya adalah seperti berikut:

(RM200,000 – RM100,000 – RM50,000) = RM50,000 (anggapkan itulah baki tertunggak anda pada 1 February)

RM50,000 X 4.20% X 28 hari / 365 = RM161.10 (faedah yang ditanggung bagi February)

Walau bagaimanapun, jika anda tidak masukkan duit ke dalam akaun untuk buat sebarang bayaran, maka:

RM200,000 X 4.20% X 28 hari / 365 = RM644.38 (faedah bagi February)

Jadi, anda boleh mempunyai idea berapa banyak anda telah dapat jimat daripada RM150,000 tambahan yang anda telah masukkan ke dalam akaun anda.

Pembiayaan Semula Rumah Wahdah(Wahdah Home Refinancing)

Bank ini juga ada membekalkan pakej pembiayaan semula rumah wahdah. Jika anda sedang mencari pembiayaan semula untuk menurunkan ansuran bulanan pembiayaan rumah atau anda memerlukan wang tambahan untuk keperluan peribadi, anda boleh pertimbangkan pembiayaan tersebut.

Pakej ini adalah untuk pembiayaan semula(refinance) rumah anda yang sedia ada. Anda boleh dapat kadar pembolehubah pakej pembiayaan rumah Islam.

Satu manfaat yang boleh anda dapat dengan pembiayaan rumah ini adalah ia memmerikan percutian pembayaran pilihan untuk anda pada bulan November dan Disember.

Pinjaman ini hanya boleh dipohon oleh pemohon yang mmepunyai rumah yang sudah siap bina atau sedang dibangunkan. Dan pinjaman ini hanya untuk tujuan pembiayaan semula sahaja. Maksud jika anda buat pinjaman untuk membeli rumah pertama anda, maka anda tidak layak untuk mendapat pinjaman ini. Anda boleh pilih Pembiayaan Rumah Baiti dan bukan pinjmana ini.

Untuk maklumat selanjutnya, boleh anda rujuk ke link di sini.

Nasihat

Jika anda ingin membuat pinjaman dengan Bank Islam, perlu anda ambil perhatian sikit sebab mungkin anda tidak akan dilayan dengan baik.

Ini disebabkan terdapat banyak kakitangan di bank itu pun tidak pasti apa pinjaman yang ada ditawarkan oleh bank mereka. Ada yang akan terus cakap tak ada pinjaman sedemikian dan terus batalkan supaya tiada banyak urusan yang perlu mereka lakukan.

Jadi, ada ramai orang yang ingat kakitangan di bank itu memang tidak capai standard yang diperlukan dan mereka memang bukan ingin nak bantu orang.

Artikel berkaitan:

2 Comments on “Pembiayaan dan Pinjaman Perumahan Bank Islam (BIMB)”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *