Permohonan Pinjaman Peribadi MBSB

Pinjaman peribadi MBSB (MBSB Personal Loan) adalah salah satu produk pinjaman yang banyak ditawarkan oleh institusi itu untuk membolehkan pelanggan untuk membiayai kecemasan serta perbelanjaan dirancangkan seperti lawatan ke luar negara, pengubahsuai rumah atau bayaran bil-bil perubatan. Skim pembiayaan peribadi Malaysian Building Society Berhad menyediakan kadar faedah yang kompetitif dengan pemberian pinjaman yang cepat; dalam masa 4 jam selepas selesai proses permohonan.

pinjaman peribadi mbsb

Apa Pakej Pinjaman Peribadi MBSB Yang Ditawarkan?

MBSB mempunyai dua pelan pinjaman peribadi sekarang untuk pekerja sektor swasta dan awam.

Mengapa memilih Pinjaman Peribadi MBSB?

Selain daripada kadar faedah yang rendah, pelan pembiayaan peribadi MBSB tidak memerlukan penjamin untuk meluluskan pinjaman tanpa jaminan peribadi itu. Semua warganegara Malaysia boleh memohon untuk pinjaman ini untuk tempoh pinjaman maksimum sehingga 10 tahun. Pakej-pakej pembiayaan boleh diperoleh oleh semua rakyat Malaysia yang bekerja di kerajaan atau organisasi swasta tanpa mengira kasta dan agama mereka. Rancangan-rancangan pinjaman seragam Islam ini adalah pilihan yang ideal untuk pelanggan yang tidak mahu untuk menghentikan deposit tetap mereka atau mana-mana simpanan lain untuk membayar perbelanjaan mereka.

pinjaman mbsb

MBSB Personal Financing-i untuk Kerajaan dan Syarikat Terpilih

Di bawah skim pembiayaan peribadi ini, seseorang pekerja Malaysia yang bekerja di sebuah organisasi kerajaan atau organisasi yang disenaraikan dalam kerjasama dengan MBSB, layak mendapat pembiayaan sehingga RM400,000. Ia adalah satu skim pinjaman benar-benar patuh Syariah yang terbuka kepada semua warganegara Malaysia berumur 19 hingga 60 tahun. Kadar faedah telah ditetap pada kadar yang rendah, cuma 3.5% dan jumlah pinjaman termasuk Perlindungan Takaful untuk melindungi kepentingan ahli keluarga jika berlaku kematian atau kehilangan upaya seumurnya. Ansuran perlu dibayar bagi setiap bulan melalui potongan gaji majikan, Biro atau AG.

MBSB Personal Financing-i untuk Syarikat Swasta

Kakitangan yang bekerja di syarikat kerajaan yang disenaraikan (GLC), syarikat-syarikat awam tersenarai, syarikat multinasional dan organisasi lain yang disenaraikan di bawah perbankan MBSB adalah layak untuk pinjaman pembiayaan peribadi ini. Seseorang warganegara Malaysia yang cukup umur 21 tahun dan bawah 60 tahun boleh mendapatkan pembiayaan sehingga RM400,000 diberikan dengan syarat beliau mempunyai pendapatan bulanan minimum RM3,500. Yayasan ini menawarkan kadar tetap yang rendah setinggi 5.02% yang bergantung kepada tempoh pinjaman. Kerana ia merupakan produk perbankan Islam, ia juga mengandungi Perlindungan Takaful untuk menyediakan perlindungan terhadap kematian dan hilang upaya kekal.

Ada apa-apa kos tambahan semasa memohon untuk Pinjaman Peribadi MBSB?

Tiada caj tersembunyi kepada pembiayaan peribadi kecuali yuran pemprosesan sebanyak RM120 iaitu bayaran sekali sahaja dibayar pada peringkat awal, RM10 untuk duti setem kerajaan dikenakan bagi kemudahan arahan tetap untuk bayaran ansuran bulanan. Selain daripada itu, mungkin terdapat caj ejen mengikut konsep Tawarruq dagangan komoditi.

Apakah dokumen yang perlu dikemukakan semasa memohon Pinjaman Peribadi?

MBSB telah membuat ia mudah untuk membiayai perbelanjaan peribadi tanpa memerlukan cagaran atau penjamin untuk disimpan oleh bank. Pemohon-pemohon dikehendaki mengemukakan borang permohonan bersama-sama dengan satu salinan MyKad, sijil kelahiran, slip gaji terkini 3 bulan yang lalu, penyata bank akaun semasa atau simpanan 6 bulan yang lalu, Surat Pengesahan Pekerjaan, dan lain-lain.

Adakah saya perlu mempunyai akaun di MBSB untuk memohon pinjaman peribadi?

Oleh kerana jumlah pinjaman boleh dipindahkan ke bank simpanan akaun MBSB pemohon sahaja, anda perlu mempunyai akaun dalam asas atau pemohon boleh memohon untuk membuka satu akaun dengan MBSB semasa memohon untuk pinjaman.

Apakah kaedah untuk membayar balik Ansuran Pinjaman Peribadi MBSB?

Pembayaran balik pinjaman hendaklah dilakukan setiap bulan dalam bentuk potongan gaji setiap bulan. Jadi anda dinasihatkan untuk memohon kemudahan arahan tetap untuk ansuran dikeluarkan daripada akaun bank MBSB secara automatik. Ia bukan sahaja akan memudahkan pelanggan menyimpan rekod ansuran kini setiap bulan tetapi juga akan mengelakkan mereka daripada membayar apa-apa caj lewat bayar ke atas bayaran lewat. Pada masa ini terdapat caj bayaran lewat 1% p.a. atas jumlah ansuran tertunggak.

Bolehkah pelanggan menyelesaikan Pinjaman Peribadi awal sebelum tarikh matang?

Menurut dasar perbankan fleksibel MBSB, terdapat Yuran Penamatan Awal yang sangat rendah pada pra-pembayaran pinjaman. Jadi, dalam kes pelanggan mampu untuk membayar balik pinjaman lebih awal, dia boleh menghubungi cawangan MBSB dan memberikan satu bulan notis sebelum pembayaran penuh.

Bagaimana Kira Ansuran pinjaman untuk Pinjaman Peribadi MBSB?

Anda boleh pakai Kalkulator Ansuran Pinjaman Peribadi MBSB di bawah untuk membolehkan anda merancang pinjaman anda dengan lancar. Kalkulator ini mengambil parameter input seperti jumlah pinjaman, kadar faedah dan tempoh pinjaman dan memproses data mentah ini untuk memberikan jumlah ansuran tentatif untuk pinjaman peribadi anda. Maklumat ansuran membantu anda mengetahui berapa banyak jumlah yang perlu dibayar balik setiap bulan. Kalkulator ini juga memberikan jadual pelunasan yang adalah gambaran daripada jumlah pinjaman yang belum dijelaskan serta kepentingan kira-kira. Mengetahui jumlah ansuran anda sebelum memohon pinjaman adalah satu idea yang sangat baik berkenaan dengan perancangan kewangan.

MBSB personal loanPembiayaan peribadi MBSB patuh Syariah

Pakej-pakej Yang Boleh Didapati

Sekarang, MBSB mengeluarkan beberapa skim yang berlainan untuk pinjaman peribadi mereka. Antaranya termasuk:

Pembiayaan Peribadi-i

pinjaman ini mempunyai pembiayaan setakat RM400,000. Tempoh untuk bayar balik boleh menyeret sehingga 10 tahun. Pembiayaan ini tidak terhad kepada sektor awam saja. Ia juga boleh dimohon oleh semua pekerja sektor swasta dan penjawat awam. Ramai orang sukakan pinjaman ini sebab ia tidak perlu penjamin untuk membuat jaminan terhadap pembiayaan mereka.

Mumtaz-i

Ini merupakan pembiayaan peribadi yang mempunyai kadar bayaran yang lebih rendah. Pakej ini ditawarkan kepada kakitangan awam dan pekerja syarikat yang mempunyai pelan potongan gaji dengan MBSB.

Amaun pinjaman ini boleh diperolehi sehingga RM250,000 dan mempunyai 10 tahun untuk bayar balik. Tiada penjamin diperlukan juga. Pembiayaan ini boleh dibayar balik secara potongan gaji setiap bulan melalui potong gaji dari majikan atau Biro Angkasa.

Private Sector-i

Ini merupakan pakej pembiayaan peribadi-i yang ditawarkan engan kadar yang rendah. Pakej pembiayaan ini ditawarkan kepada pekerja syarikat tersenarai awam terpilih dan Profesional (Bekerja Sendiri).

Amaun pinjaman setinggi RM300,000 dan tiada penjamin diperlukan.

Afdhal-i

Afdhal-i adalah pakej pembiayaan peribadi dikeluarkan kepada kakitangan sektor awam. Amaun pembiayaan boleh diperolehi sehingga RM400,000. Pinjaman ini juga tidak perlukan penjamin.

Artikel berkaitan:

3 Comments on “Permohonan Pinjaman Peribadi MBSB”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *