Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Perolehan Manfaat Takaful Bebas Dari Unsur Judi

Bila disebut menyimpan wang atau menabung lantas yang difikirkan harapan dan matlamat memperolehi kembali semua wang yang disimpan oleh si penabung. Ini pun jika wang disimpan itu masih ada. Bahaya dan risiko simpanan atau tabungan boleh hilang sememangnya nyata, lebih-lebih lagi jika wang itu disimpan di tempat yang tidak selamat seperti di rumah. Tetapi dengan berkembang majunya industri kewangan, termasuk sektor kewangan Islam serta disokong pula dengan kesedaran yang tinggi tentang pentingnya amalan dan budaya menyimpan atau menabung kini boleh dikatakan setiap peringkat masyarakat menggunakan produk-produk yang disediakan oleh industri kewangan khususnya untuk tujuan menabung.

kenali takaful

kenali takaful

Takaful Sebagai Sistem Insurans Islam

Dengan munculnya pula sistem kewangan Islam yang merangkumi kedua-dua sektor perbankan dan takaful sebagai sistem insurans secara Islam, masyarakat mempunyai pilihan yang lebih luas menentukan produk tabungan yang sesuai dengan keperluan masing-masing. Maksud utama mengapa sistem kewangan Islam adalah untuk membebaskan orang ramai terbabit dengan amalan dan unsur yang tidak menepati hukum syarak dalam urusan dan kendalian perbankan serta insurans. Antara amalan dan unsur yang dilarang oleh syarak adalah riba dan gharar. Lazimnya apabila adanya kedua-dua amalan dan unsur ini maka akan terbabit pula amalan dan unsur maisir atau perjudian dalam urusniaga yang sama. Amalan dan unsur ini turut ditegah oleh syarak. Pembersihan amalan dan unsur ini bertujuan memastikan urusan dan kendalian perbankan serta takaful menjadi adil dan ihsan, tanpa berlaku sifat berat sebelah sehingga boleh membawa kepada kemudharatan atau kerugian pihak satu lagi. Malahan prinsip adil dan ihsan merupakan tonggak dalam mana-mana urusan sesama manusia.

Atas hakikat ini, sistem kewangan Islam terbukti menjadi popular dikalangan semua peringkat masyarakat. Apa pun bagi masyarakat Islam sudah tiada lagi pilihan dan sebab kecuali menggunakan produk-produk kewangan mengikut landasan syariah, kerana setiap tindakan dan perbuatan manusia, termasuk dalam berurusan antara seorang dengan seorang yang lain seperti urusan perniagaan atau urusan kemasyarakatan, diharapkan mendapat keredhaan Allah. Sehubungan ini menjadi kewajipan masyarakat Islam memilih produk-produk kewangan Islam ini. Namun atas sifat sistem kewangan Islam yang saksama, adil dan baik maka kian ramai pula masyarakat bukan Islam melanggani produk-produk kewangan Islam ini. Malahan di Barat sekalipun sudah ada keprihatinan dikalangan masyarakat tidak mahu terbabit dengan produk-produk kewangan yang dianggap tidak ‘bersih’ dengan menyediakan apa yang mereka istilahkan sebagai ‘dana etik’ atau ‘dana suci’. Dengan kata lain sistem kewangan Islam itu bukan untuk orang Islam sahaja.

Pelbagai Produk Tabungan

Sektor takaful adalah antara sistem kewangan Islam yang menyediakan pelbagai produk tabungan, khususnya berbentuk jangkapanjang yang boleh dilanggani oleh individu yang merancang untuk mengumpul sejumlah wang bagi memenuhi matlamat tabungan masing-masing samada untuk maksud bekalan persaraan, persediaan belanja perubatan atau pembentukan dana pendidikan tinggi anak-anak.

Dalam takaful, produk tabungan berkenaan dipanggil Pelan Takaful Keluarga Dengan Tempoh Matang (PTK). Seperti namanya, PTK menyediakan tempoh penyertaan tertentu. Sebenarnya pilihan tempoh itu tiada kaitan dengan kehendak syarak; ia lebih kepada strategi perniagaan sahaja. Oleh itu pilihan tempoh matang bergantung kepada kehendak pengguna sendiri. Hanya bagi menepati peraturan syarak, setiap PTK mesti ada tempohnya. Ini adalah berasaskan kepada prinsip setiap kontrak atau akad perlu ditetapkan jangkamasanya; mana-mana kontrak yang tiada ditentukan tempoh boleh membawa kepada amalan dan unsur gharar yang membawa maksud akad yang tidak jelas. Mana-mana akad yang tidak jelas boleh berlaku urusan berat sebelah yang boleh merugikan satu pihak yang berakad sebaliknya menguntungkan pihak yang satu lagi.

Satu lagi ciri khusus membezakan PTK sebagai produk tabungan dengan produk tabungan perbankan seperti akaun simpanan mengikut prinsip al-Wadiah atau al-Mudharabah ialah adanya manfaat tambahan sebagai wang khairat yang dibayar daripada kumpulanwang takaful jika ditakdirkan peserta meninggal awal sebelum genap tempoh matang PTKnya. Dengan kata lain, dibawah PTK selain wang tabungan yang merupakan caruman yang dibayar peserta secara beransur-ansur sebelum kematiannya bersama untung pelaburan keatasnya, akan ditambah pula dengan sejumlah manfaat kematian. Secara keseluruhan PTK dapat menyediakan wang manfaat yang lebih besar berbanding produk tabungan biasa.

Dalam konteks adanya bayaran tambahan atas kematian peserta takaful secara sekali imbas boleh dilihat seperti kemudahan yang disediakan oleh polisi insurans nyawa konvensional. Mana-mana pemegang polisi walaupun baru sahaja membeli polisi insurans, jika ditakdirkan meninggal dunia sebelum cukup tempoh polisi yang dibelinya itu, akan dibayar manfaat tuntutan mengikut harga polisi yang telah dibeli. Secara am mana-mana kontrak kewangan berasaskan jualbeli yang menjamin dan menjanjikan satu pihak yang berkontrak akan mendapat perolehan manfaat melebihi wang caruman yang dibayarnya dikira mengandungi amalan dan unsur riba serta maisir.

Tetapi dibawah takaful, perolehan PTK yang meliputi bayaran manfaat tambahan seumpama wang khairat adalah bebas daripada kedua-dua unsur berkenaan. Ini adalah disebabkan kontrak PTK disusun mengikut landasan syariah. Pengendali takaful, seperti Takaful Malaysia misalnya yang menyedia dan menguruskan kumpulanwang PTK disisi akad, bukan pihak yang ‘menjual’ produk-produk PTK. Begitu juga mereka yang melanggani PTK bukan pembeli dalam ertikata sebenar, sebaliknya adalah pihak yang menyertai program takaful yang bertujuan untuk membantu dirinya dan keluarga serta rakan-rakan peserta lain melalui pembentukan dana bersama.

Sesungguhnya manfaat tambahan yang dibayar bersabit kematian peserta itu merupakan sebahagian daripada wang caruman peserta yang terkumpul dalam satu dana bersama yang dipanggil Akaun Khas Peserta (AKP). Setiap peserta PTK bersetuju mengenepikan sebahagian kecil wang caruman masing-masing berpandukan prinsip derma atau tabarru’ mengikut kadar yang telah ditentukan. Wang tabarru’ ini dipindahkan ke AKP, diurus dan dilabur secara berasingan oleh penggendali.

Jika peserta PTK meninggal dunia sebelum tempoh, wang khairat sebagai manfaat tambahan yang dibayar dari AKP adalah bersamaan baki wang caruman yang belum sempat dibayar kerana peserta berkenaan meninggal dunia lebih awal.

Seperti yang telah diputuskan oleh Majlis Pengawasan Syariah (MPS), apa-apa perolehan tambahan seumpama wang khairat yang dibayar kepada ahli waris peserta PTK yang meninggal dunia ini, adalah bebas daripada unsur riba serta perjudian. Ini adalah kerana perolehan tambahan tersebut datang daripada sejumlah wang semua peserta yang telah ditabarru’ untuk tujuan menyediakan bantuan kewangan tersebut. Kaedah menyediakan bayaran tambahan ini sama dengan amalan tabung kebajikan yang telah lama dilaksanakan dikalangan masyarakat Islam di kampung-kampung, yang biasa dikenali dengan nama ‘syarikat mati’. Mana-mana anggota masyarakat yang berdaftar dengan syarikat mati ini, jika ditakdirkan meninggal dunia, ahli warisnya akan mendapat sejumlah manfaat khairat sekalipun anggota berkenaan hanya baru berpeluang menyumbang wang keahlian pertama sahaja.

Leave a Reply

Ad Blocker Detected

Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by disabling your ad blocker.

Refresh