Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Manfaatkan Tabungan Melalui Takaful

Pelan Induk Sektor Kewangan yang telah dilancarkan oleh Menteri Kewangan pada 1 Mac 2001 lalu telah menetapkan dua sasaran khusus untuk sektor perbankan Islam dan takaful. Pertama, Malaysia akan dibangunkan sebagai pusat serantau bagi perkembangan kedua-dua sektor ini. Usaha mengwujudkan prasarana kearah ini telahpun dilaksanakan oleh pihakberkuasa. Antara langkah awal menjadikan BIMB Training and Research Institute Sdn Bhd (BIRT), sebuah anak syarikat milik penuh Kumpulan Bank Islam kepada sebuah institut yang lebih bersifat nasional. Sehubungan ini, BIRT diubah nama menjadi Islamic Banking and Finance Institute Malaysia (IBFIM). Barangkali dijangka IBFIM akan memainkan peranan lebih luas dalam penyebaran maklumat dan lakaran program pendidikan berkaitan sektor kewangan Islam bukan sahaja di Malaysia tetapi di peringkat antarabangsa. Menerusi pengalaman dan kredibiliti Malaysia dalam membangunkan kedua-dua sektor ini, IBFIM dipercayai akan menjadi sumber rujukan pihak luar. Difahamkan IBFIM telah mula melangkah ke arah ini. Sayugia disebut sektor kewangan Islam adalah luas menerangkumi perbankan, takaful, gadaian Islam (ar-rahn), pasaran modal dan yang berkaitan dengannya.

takaful kewangan

takaful kewangan

Di bawah sasaran kedua ditetapkan pula supaya sektor perbankan Islam dan takaful menguasai 20% pasaran masing-masing menjelang tempoh Pelan Induk iaitu tahun 2010. Ini bererti pada akhir tempoh tersebut, kutipan wang sumbangan/caruman sektor takaful dijangka 20% daripada keseluruhan premium insurans dan sumbangan/caruman takaful. Pada masa ini terdapat hanya dua pengendali takaful: Takaful Malaysia di bawah Kumpulan Bank Islam dan Takaful Nasional di bawah Kumpulan MNI. Adalah diunjurkan jumlah premium insurans dan sumbangan/caruman takaful menjelang akhir tahun 2010 meningkat kepada RM35.8 bilion. Ini bererti sektor takaful perlu memperolehi RM7.2 bilion.

Angka ini dipercayai boleh dihasilkan dengan bertambahnya kesedaran masyarakat tentang betapa mustahak dan pentingnya menabung serta mengatur belanjawan dengan bijak melalui bantuan produk kewangan seperti yang disediakan sektor takaful. Dengan tahap pendidikan semakin meningkat, masyarakat akan lebih berpengetahuan dan menjadi lebih bijak memilih produk dan khidmat kewangan yang menarik dan menguntungkan mereka. Bagi masyarakat Islam khasnya, lebih ramai pula akan tertarik kepada produk atau khidmat kewangan yang selaras dengan kehendak Syariah. Apatah lagi jika produk dan khidmat itu sememangnya kompetif, memberi pulangan stabil, mempunyai nilaitambah dengan khidmat pelanggan yang bermutu. Sudah pasti ia dapat menawan semua golongan tidak kira masyarakat Islam atau bukan Islam. Sektor kewangan Islam, khasnya takaful, pada dasarnya mempunyai nilai-nilai universal yang mempunyai tarikan sendiri serta kelebihan tertentu berbanding sektor konvensional kerana asas operasinya adalah mengikut landasan syarak. Kerana nilainya yang universal ini maka ia menjadi pilihan semua. Menjadi cabaran kepada pengendali untuk memastikan khidmatnya unggul dan dapat memenuhi keperluan masyarakat.

Apapun sebagai bidang perniagaan, yang bergerak pula dalam sistem pasaran terbuka, setiap produk dan khidmat perlu dipromosikan supaya diketahui dan difahami masyarakat. Walaupun produk-produk perbankan Islam dan takaful mempunyai keistimewaan tertentu, keistimewaan ini tidak diketahui tanpa maklumat dan pendedahan pengetahuan. Penyebaran maklumat seumpama ini sememangnya sejajar dengan tuntutan Islam dalam konteks kegiatan dakwah. Selaras dengan usaha untuk mempertingkatkan kedua-dua sektor ini sebagaimana yang disasarkan dalam Pelan Induk Sektor Kewangan, Bank Negara Malaysia sebagai pihak berkuasa yang mengawalselia industri kewangan negara bersama dengan institusi kewangan yang terbabit akan melancarkan Minggu Perbankan Islam dan Takaful (MPIT). Bertemakan Perbankan Islam dan Takaful: Maju Bersama Anda, pelbagai aktiviti akan dilaksanakan oleh semua institusi kewangan yang terbabit bagi memastikan masyarakat lebih memahami dengan dekat pelaksanaan, peranan dan perkembangan kedua-dua sektor ini dalam memajukan ekonomi negara keseluruhannya. Lebih penting bagaimana produk dan khidmat sektor perbankan Islam dan takaful dapat memenuhi keperluan kewangan setiap anggota masyarakat.

Sememangnya operasi takaful yang berasaskan kontrak al Mudharabah yang bermaksud berkongsi untung amat sejajar dengan konsep kepenggunaan moden yang menekankan ketelusan dan nilai tambah kepada pengguna. Dengan kata lain, wang sumbangan atau caruman takaful seumpama premium insurans serampang dua mata. Pertama, seperti wang pelaburan, pengguna produk-produk takaful yang dipanggil peserta, berhak memperolehi untung atas wang sumbangan/caruman takafulnya jika operasi takaful mencatat keuntungan. Pengalaman Takaful Malaysia sendiri sebagai contoh, sejak pelancaran operasi mulai 1985 sehingga kini telah membayar untung kepada peserta-peserta di bawah Takaful Am dalam lingkungan 30% sehingga 45% daripada wang sumbangan/caruman masing-masing. Barangkali ini sebabnya ada orang mengatakan takaful memberi khidmat perlindungan percuma. Kedua, wang sumbangan/caruman seperti premium insurans akan dikira sebagai balasan untuk membayar manfaat tuntutan jika ditakdirkan sesuatu musibah menimpa kepada orang atau harta yang dilindungi. Dengan kata lain di bawah takaful peserta tetap mendapat pulangan tidak kira musibah menimpanya atau tidak.

Oleh itu takaful jelas adil, saksama dan nyata sebagaimana yang dikehendaki dalam berurusan secara kontrak mengikut Islam. Ia memberi manfaat kepada kedua-dua peserta sebagai pengguna dan pengendali sebagai pengusaha. Produk takaful pula, khasnya Pelan Takaful Keluarga boleh memenuhi keperluan kewangan individu melalui program tabungan jangkapanjang secara tetap dan berdisiplin. Tabungan setiap individu akan membantu mempertingkatkan kadar tabungan negara. Tabungan negara amat perlu dalam membantu menjana ekonomi sesebuah negara. Pada masa ini kadar penembusan insurans nyawa dikalangan bumiputra Islam amat kecil, dalam lingkungan 15%, sedangkan keseluruhan rakyat Malaysia 35%. Dengan adanya takaful keraguan berhubung insurans tidak lagi menjadi suatu halangan. Tambahan pula amalan menabung adalah sesuatu yang dituntut oleh Islam sebagaimana hadith Rasulullah s.a.w. yang bermaksud : “Semoga Allah memberikan rahmat kepada orang yang berusaha dengan cara yang baik, berbelanja dengan sederhana dan menabung apa yang lebih (setelah memberi nafkah) untuk saat-saat dia yang memerlukannya nanti”. (Hadith Muttafaqun Alaih).

Menabung tidak semestinya mampu dikalangan oleh golongan berada sahaja. Yang penting perlu ada disiplin dan merancang belanja dengan teratur. Pembaziran dalam ertikata berbelanja lebih daripada pendapatan akan menyekat usaha menabung dan wajar dielakkan kerana ini dicela oleh syarak sebagaimana firman Allah S.W.T. yang bermaksud : “Sesungguhnya para pembazir itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan amat kufur terhadap nikmat Tuhannya”. (Surah Al Israk: 26-27).

Sektor takaful telah berkembang dengan memuaskan. Kadar pertumbuhan kedua-dua pengendali takaful, Takaful Malaysia dan Takaful Nasional, dalam tempoh lima tahun lalu adalah kira-kira 30%, jauh lebih tinggi berbanding pencapaian pertumbuhan insurans konvensional. Kini operasi takaful di Malaysia diakui sebagai terbesar dan yang termaju di dunia. Semoga dengan keistimewaan sistem kewangan Islam yang diasas dan dibangunkan oleh Malaysia, sektor perbankan Islam dan takaful akan terus maju bersama kita.

Artikel berkaitan:
Pulangan pelaburan adalah untung takaful keluarga

Leave a Reply