Web
Analytics

Maksud dan Kepentingan Hak Milik Strata Title


Sesuatu title untuk pembangunan hartanah adalah dokumen undang-undang yang merekodkan pemilikan tanah/harta benda. Ia juga akan mengandungi maklumat lain seperti gadai janji, sekatan-sekatan, penggunaan tanah dan sebagainya.

Apartment strata title

Apa Itu Master Title?

Master title menunjukkan sesuatu hartanah yang dimiliki oleh seseorang. Dalam kebanyakan kes, setiap hartanah semasa peringkat pembangunan dan pembinaan akan berada di bawah satu master title.

Apa Itu Strata Title?

Strata title strata membolehkan pemilikan individu sebahagian daripada harta (dipanggil lot ‘dan umumnya sebuah apartmen atau rumah bandar), digabungkan dengan pemilikan bersama pemilik lain (dipanggil’ Common Property ‘contohnya lorong, jalan masuk, taman) melalui entiti undang-undang yang dipanggil pemilik perbadanan atau pertubuhan perbadanan, syarikat strata atau persatuan komuniti, bergantung kepada negeri atau wilayah kediaman anda dan jenis skim yang ada.

Boleh anda baca dengan selanjutnya mengikut link ini.

Di bawah Akta Tajuk Strata 1985 pemaju dikehendaki memohon hakmilik strata bagi pihak pembeli. Jadi, selagi tajuk strata belum dipindah nama, tanah dan harta masih dimiliki oleh pemaju.

Strata title vs individual title

Strata Title

Tajuk strata biasanya dikeluarkan untuk hartanah bertingkat tinggi seperti kondominium, pangsapuri, dan harta tanah yang dilindungi dan dijaga. Strata title dikeluarkan apabila anda memiliki sebahagian tanah bersama pemilik lain.

Ciri khas sifat strata adalah apabila rumah yang anda beli (sama ada rumah tanah atau bertingkat tinggi), yang dilengkapi dengan kemudahan umum dan kawasan seperti kolam renang, rumah kelab, dan harta bersama yang lain yang dikongsi oleh semua penduduk.

Individual Title

Sebaliknya, tajuk individu biasanya dikeluarkan untuk harta tanah seperti rumah teres, rumah berkembar, banglo, dan sebagainya. Tajuk individu dikeluarkan apabila anda adalah pemilik tunggal untuk tanah itu. Tetapi ia tidak semestinya dikeluarkan juga jika kawasan itu adalah berpagar(gated) atau dijaga oleh syarikat penyelenggaraan (maintenance office).

Boleh rujuk ke gambar ini untuk melihat contoh strata title.

contoh strata title

Apa yang dimaksudkan perumahan bukan strata?

Perumahan bukan strata juga dikenali sebagai pegangan bebas atau freehold. Ia merupakan harta seperti rumah tunggal, atau bangunan komersil yang bebas dan tidak berkongsi sebarang kawasan bersama dengan hartanah lain.

Maksud Strata Masyarakat

Strata masyarakat adalah sempadan untuk setiap title yang dikenali sebagai ‘lot’. Ia didefinisikan dengan merujuk kepada bahagian bangunan yang seperti dengan strata title. Sama seperti pelan strata, kawasan umum dalam kedua-dua skim ini ditadbir oleh sebuah pertubuhan perbadanan (juga dikenali sebagai perbadanan komuniti), yang mengekalkan kawasan umum menggunakan sumbangan daripada setiap pemegang title.

Cara momohon hak milik strata sekiranay pemaju sudah muflis

Pemilik harta kediaman bertingkat yang tidak dapat membentuk perbadanan pengurusan mereka dan badan pengurusan bersama joint management body(JMB) kerana muflis pemaju boleh menghubungi pelikuidasi(liquidator) untuk membantu mereka memohon hak milik strata.

Rujuk untuk maklumat selanjutnya.

Apa itu Badan Pengurusan Bersrama(JMB)

JMB merupakan sebuah pertubuhan yang ditubuhkan di bawah Akta Pengurusan Strata 2013 (SMA). Ia diuruskan oleh jawatankuasa pengurusan yang terdiri daripada pemilik strata unit dan pemaju.

Kewajipan JMB adalah seperti berikut:

 1. Mengekalkan harta bersama dan pastikan ia berada dalam keadaan yang baik.
 2. Tentukan dan ambil caj untuk penyelenggaraan harta bersama.
 3. Menginsuranskan bangunan.
 4. Mematuhi notis dan perintah oleh pihak berkuasa tempatan.
 5. Menyedia dan menyimpan senarai daftar untuk semua pembeli rumah di bangunan ini.
 6. Memastikan dana Penyenggaraan Bangunan diaudit dan memberikan penyata kewangan kepada pembeli.
 7. Menguatkuasakan Peraturan Rumah.
 8. Terdiri daripada 5 hingga 12 pembeli dan pemaju yang dipilih.

Kewajipan Pemaju adalah untuk mengadakan mesyuarat pertama Badan Pengurusan Bersama dalam tempoh 12 bulan dari tarikh VP; Agenda Mesyuarat Pertama untuk JMB

 1. Pemilihan Pemimpin Pejabat Jawatankuasa (di bawah JMB).
 2. Sahkan pengambilalihan insurans yang dilaksanakan oleh pemaju.
 3. Menentukan jumlah dana penyelenggaraan.
 4. Menentukan kadar faedah untuk caj lewat.
 5. Perkara lain yang mengenai penyelenggaraan dan pengurusan bangunan dan harta bersama.

Apa itu Jawatankuasa Pengurusan atau Management Committee(MC)

MC ditubuhkan di bawah Akta Hakmilik Strata 1985. Ia terdiri daripada pemilik unit strata.

Tugas dan tanggungjawab dari JMB dan MC adalah untuk mengekalkan dan menguruskan bangunan, harta bersama dan kemudahan harta strata, di dalam kuasa yang digariskan di bawah SMA.

Boleh anda mengetahui maklumat selanjutnya dengan link yang disediakan di bawah ini.

Hak Milik Strata Title Sementara

Kadang-kadang, pemaju memerlukan sikit masa untuk membahagikan tajuk. Dalam kes sedemikian, untuk membeli atau menjual hartanah anda, hak milik sementara atau Surat Ikatan Penyerahan sementara (DoA), atau temporary Deed of Assignment akan difailkan di Mahkamah Tinggi dan bukan Mot yang difailkan di Pejabat Tanah.

Berdasarkan Master Title, pemaju masih merupakan pemilik yang sah. Walau bagaimanapun, pemaju telah “memberikan semua hak mereka” ke atas petak / unit individu di dalam tanah kepada pembeli.

DoA memegang kuasa yang kurang berbanding dengan surat ikatan berdaftar yang terdaftar. Pembeli harus memastikan dalam kes sedemikian bahawa hak milik individu/strata telah dipohon oleh pemaju, dan proses pemindahan hak milik strata title sedang dilaksanakan.

Apa boleh buat jika hak milik strata hilang?

Sekiranya strata title anda hilang, anda boleh dapatkan satu salinan dari firma peguam yang memfasilitasi pemindahan. Jika hartanah yang anda beli tidak mempunyai status strata semasa pembelian, pembangunan bangunan anda harus mempunyai rekod perjanjian S & P anda.

Sekiranya kedua-dua ini sudah anda cuba tapi masih gagal untuk dapatkan strata title, anda masih boleh cuba dengan membuat pertanyaan di LHDN. Mereka mempunyai beberapa jenis rekod yang mungkin dapat bantu anda. Jika jalan ini pun tak jadi, maka anda perlu pergi ke pejabat tanah.

Kepentingan Hak Milik Strata

Adakah anda tahu mengapa anda mesti ada strata title untuk hartanah anda? Tahukah anda tentang kepentingan hak milik strata title ini kepada anda? Antara kepentingannya termasuk:

Sebagai bukti pemilikan hartanah

Apabila anda mengatakan bahawa anda memiliki sebuah kereta, anda mempunyai kad pendaftaran untuk membuktikannya dan anda tidak perlu mendapatkan persetujuan dari kilang kereta apabila anda ingin membiayai semula atau menjual kereta anda. Sama juga dengan strata title. Jika anda mempunyai strata title, anda boleh menjual rumah anda tanpa perlu dapat keizinan dari sesiapa pun.

Untuk memudahkan untuk menjual rumah anda

Jika anda ingin menjual rumah anda, anda tidak perlu membayar yuran persetujuan kepada pemaju. Dengan ini, anda dapat jimatkan wang yang banyak sekiranya anda mempunyai strata title yang sah.

Tidak dapat buat pinjaman untuk beli rumah

Sesetengah bank akan menolak permohonan pinjaman untuk pangsapuri / kondominium yang tidak mempunyai hak milik strata yang dikeluarkan oleh pemaju selepas memperolehi OC (sijil penghunian). Ini akan menyebabkan harga hartanah anda tetap tidak berubah meskipun nilai pasaran di kawasan yang sama telah meningkat secara dramatik.

Sebab harga rumah anda tidak naik adalah orang yang minat untuk membeli rumah anda tidak boleh mendapatkan pinjaman perumahan dari bank. Kecuali mereka mampu membayar wang tunai.

Berhak untuk libat diri dalam MC

Anda dapat melibatkan diri apabila Perbadanan Pengurusan (MC) dibentukkan oleh pemilik unit di dalam bangunan yang dipecah bahagi untuk menjaga dan menguruskan hartanah ini.

Baca juga: Syarat dan Cara Untuk Beli POS Rumah Lelong

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts