Kadar Asas (BR) vs. Kadar Pinjaman Asas (BLR)

Kadar asas ataupun Base Rate(BR) telah diperkenalkan oleh Bank Negara Malaysia (BNM) pada 2 Jan 2015 untuk menggantikan Kadar Pinjaman Asas ataupun Base Lending Rate (BLR). Kadar asas (BR) adalah lebih telus ataupun transparent dan bank-bank tidak dibenarkan untuk memberi pinjaman perumahan kepada peminjam di bawah kadar BR yang ditetapkan kecuali mendapat kebenaran daripada Bank Negara Malaysia.

Sebelum ini, di bawah kadar pinjaman asas atau Base Lending Rate (BLR) bank-bank untuk menarik peminjam dan ingin meransang peningkatan pinjaman perumahan boleh memberi pinjaman kepada pelanggan di bawah BLR yang ditentukan oleh Bank Negara Malaysia. Ini merupakan salah satu kelemahan BLR di mana ketelusan tidak wujud.

Apa Itu Kadar Dasar (BR)?

Kadar Dasar adalah kos penanda aras dana bank berkenaan dengan KLIBOR. Ia boleh dipengaruhi oleh perubahan dasar kewangan dan keadaan pendanaan di pasaran.

Ia merupakan kadar yang digunakan untuk pinjaman atau pembiayaan baru dengan kadar faedah atau keuntungan terapung yang disandarkan kepada Kadar Dasar bank (BR) kecuali pembiayaan Sewa Beli.

Apa Itu Kadar Pinjaman Asas (BLR)?

Kadar Pinjaman Asas merupakan kadar yang ditetapkan oleh BNM dan ia adalah berdasarkan kepada berapa banyak kos untuk meminjamkan wang kepada institusi kewangan lain.

Kadar ini berubah mengikut Kadar Dasar Semalaman (OPR), yang juga dikenali sebagai kadar faedah di mana bank meminjam dana dari institusi kewangan lain. OPR ditetapkan oleh BNM dan disemak dari semasa ke semasa.

Apa Itu Kadar Dasar Semalaman atau Overnight Policy Rate(OPR)?

Kadar Dasar Semalaman adalah kadar faedah di mana institusi pendeposit membiayai dana segera (baki dalam bank pusat) kepada institusi depositori yang lain semalaman. Ini adalah kaedah yang cekap bagi bank di seluruh dunia untuk mengamalkan ‘Mengakses pembiayaan dalam jangka pendek’ dari deposit bank pusat.

Perbezaan Di Antara BR Dengan BLR

Kadar Asas (BR)

Kadar Pinjaman Asas (BLR)

Bermula 2 Januari 2015

Diguna sejak tahun 1983

Lebih telus atau transparent

Kurang transparent

Kadar berdasarkan risiko kredit peminjam

Diskaun yang besar kepada BLR semasa untuk menarik pelanggan dan meningkatkan pertumbuhan pinjaman

Ditentukan oleh pihak bank melalui kos penanda dana dan keperluan rizab berkanun. Perubahan kadar asas boleh dibuat dari semasa ke semasa oleh pihak bank walaupun BNM tidak mengubah OPR.

Dikira oleh pihak bank dengan mengambil kira kos pentadbiran dan kos institusi dana yang dipengaruhi oleh Overnight Policy Rate (OPR) yang ditentukan oleh BNM.

BR ditentukan oleh sendiri oleh pihak bank tanpa sebarang campur tangan daripada Bank Negara Malaysia dan jumlah kadar asas yang ditentukan adalah berbeza dengan bank-bank yang lain. Bagi bank yang lebih cekap dan mempunyai rizab berkanun yang tinggi, maka mereka boleh menawarkan loan perumahan dengan kadar asas (BR) yang lebih rendah. Contohnya Public Bank dan Maybank.

BR vs BLR
BR vs BLR

Kesan-kesan Ke atas Pengambil Pinjaman Perumahan

Kita ambil contoh Maybank untuk melihat kesan-kesan BR ke atas pembeli rumah yang mengambil pinjaman perumahan sebanyak RM550,000 untuk jangka masa bayar balik 30 tahun.

Kadar Rujukan

BLR

BR

6.85%

3.20%

Kadar Faedah

-2.40%

+1.35%

Kadar Pinjaman

4.45%

4.55%

Ansuran Bulanan (RM)

2,770

2,804

Dengan BR baru, peminjam perlu membayar lebih RM34 sebulan ataupun RM12,240 untuk jangka masa 30 tahun. Walau bagaimanapun, ada bank yang sanggup mengurangkan peratusan keuntungan syarikat untuk kekal berdaya saing.

Pengambil pinjaman mungkin menghadapi masalah membuat bajet kerana kadar BR boleh diubah bila-bila masa sahaja walaupun BNM tidak mengubah Overnight Policy Rate (OPR).

bandingan rate

Kesan-kesan Ke atas Bank

Buat masa ini, tiada sebarang kesan negatif ke atas bank. Dengan BR Peminjam masih perlu membayar jumlah wang yang sama seperti BLR. Pakar ekonomi membuat ramalan perubahan ini akan memberikan persaingan yang lebih terbuka di antara pihak-pihak bank untuk menawarkan pilihan yang lebih banyak kepada pemohon pinjaman.

Pihak bank bebas untuk menentukan kadar BR. Ini akan memaksa pihak bank sentiasa menawarkan kadar yang rendah supaya dapat memperolehi business. Bagi bank yang kecil, mereka mungkin tidak dapat bersaing dengan bank-bank besar dan akhirnya tidak mendapat pasaran untuk pinjaman perumahan.

Adakah BR Mempengaruhi Permintaan Ke atas Pasaran Hartanah?

Perubahan dari BLR ke BR dipercayai tidak membawa sebarang kesan secara langsung ke atas pasaran hartanah. Permintaan ke atas hartanah secara amnya menjunam sejak tahun 2013 apabila kerajaan mengumumkan kenaikan Cukai Keuntungan Harta Tanah (RPGT) kepada 30% untuk membendung kegiatan pembelian rumah oleh sesetengah pihak untuk mengaut keuntungan dan bukannya untuk kediaman sendiri.

Di samping itu, pelaksanaan Cukai Barangan dan Perkhidmatan (GST) sejak April 2015 sebanyak 6% turut menyumbang kepada kejatuhan transaksi pembelian rumah. Walaupun pada 2018 GST telah diganti oleh SST, tetapi pasaran perumahan masih tidak dapat dipulihkan lagi buat keseluruhannya.

Apa impak yang ada sekiranya OPR diturunkan?

Contohnya jika OPR diturunkan dari 3.25% hingga ke 3%, maka anda akan bayar dengan lebih kurang untuk pinjaman dan ansuran pinjaman anda.

Jika OPR diturunkan, bank akan menyesuaikan dan menurunkan BR dan BLR mereka. Apabila BR dan BLR jadi lebih rendah, ini bermakna kadar faedah yang anda bayar untuk pinjaman rumah anda akan lebih rendah juga.

Apabila kadar faedah untuk pinjaman rumah anda lebih rendah bermakna anda membayar kurang faedah kepada bank. Jadi bank akan menyesuaikan asas pemasangan pada perubahan kadar.

Anda perlu menyemak dengan bank anda sama ada mereka menukar BR mereka dan semak sama ada ansuran yang anda bayar bulanan sudah diselaraskan atau tidak.

Dengan itu, kenaikan atau penurunan OPR adalah penting kerana ia akan memberi kesan kepada pinjaman perumahan anda, ansuran anda, dan juga kadar faedah yang anda bayar.

BNM akan mengadakan mesyuarat setiap 3 bulan untuk mengkaji semula OPR dan buat semakan sama ada mereka perlu meningkat, menurun, atau mengekalkan kadar faedah

Artikel berkaitan:
Kesan-kesan Perubahan Kadar Dasar Semalaman (OPR)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *