Cara Untuk Menuntut Wang Tidak Dituntut

Wang tidak dituntut adalah wang yang anda telah lupa atau pun terlupa, seperti deposit untuk kad bank, akaun simpanan dan dividen saham. Ia boleh bertambah dengan kecemasan jika ia diabaikan sehingga anda membuat tuntutan. Ini kerana tempoh hak anda mengajukan tuntutan biasanya berlangsung hanya beberapa bulan.

Oleh itu, penting bagi anda untuk mengetahuinya agar anda dapat mendapatkan semula wang yang telah tertunggak. Walaupun sering dilupakan, wang tidak dituntut ini masih merupakan milik anda pada akhirnya. Jadi, oleh itu amaran: perlulah sentiasa ingat tentang hak-hak anda!

Dengan carian rutin secara online dan memberitahu orang lain tentang apakah yang perlu dilaksanakan, anda mungkin dapat menyelamatkan wang tunai tetapi tertunda ini. Sekarang marilah kita melihat lebih dekat pada tempoh dapat wang tidak dituntut di Malaysia.

ringgit malaysia

Tempoh Dapat Wang Tidak Dituntut

Anda mungkin bertanya-tanya berapa lama anda boleh mengajukan tuntutan untuk wang yang tidak dituntut di Malaysia. Pinjaman, deposit dan dividen saham mempunyai tempoh yang berbeza untuk mengembalikan tunggakan mereka – jadi apabila adalah masa terbaik untuk tindakan? Di sini kita akan melihat lebih dekat pada tempoh hak bagi setiap kategori.

Untuk pinjaman, tempohnya biasanya selama lima belas (15) tahun. Ini kerana syarikat bank atau institusi kewangan berkenaan telah memberi amaran secara rasmi tentang pelupusan akaun anda dengan mereka setelah tempoh ini tamat – jika tiada bayaran dilakukan oleh anda.

Walau bagaimanapun, jumlah masa yang disyorkan ini boleh berkurangan jika ada perjanjian tertulis antara anda dan pemberi pinjam. Jadi pastikan semua dokumen penting itu dimasukkan dengan betul supaya anda dapat mendapat balik wang tunggakannya secepat mungkin.

Tidak Tahu Prosedur

Faktor lain yang sering dilaporkan kerana kelewatan ini adalah pihak pewaris tidak tahu prosedur, tidak tahu jabatan kerajaan yang menguruskan permohonan, tidak tinggal di atas tanah pusaka bagi yang melibatkan pemilikan tanah dan akhir sekali, tidak punya kepentingan untuk menyelesaikan permohonan dalam kadar segera.

Jika perkara yang melibatkan harta pusaka, pihak pewaris bolehlah merujuk kepada Jabatan Ketua Pengarah Tanah Dan Galian Persekutuan(JKPTG). Tanggungjawab JKPTG melalui Seksyen Pembahagian Pusaka(SPP) adalah untuk menguruskan permohonan pembahagian pusaka kecil mengikut Akta Harta Pusaka Kecil(Pembahagian) 1955.

Ciri-ciri harta yang boleh diklasifikasikan sebagai pusaka kecil adalah seperti yang berikut:

1. Si mati tidak meninggalkan wasiat terutama bagi yang bukan Islam.

2. Harta itu terdiri daripada harta tidak alih seperti tanah atau harta tidak alih berserta harta alih seperti duit KWSP, akaun simpanan, kenderaan dan lain-lain

3. Nilai keseluruhan harta yang ditinggalkan adalah tidak melebihi RM2 juta

Strategi utama JKPTG adalah untuk meningkatkan kesedaran orang ramai mengenai pentingnya untuk menyegerakan permohonan pembahagian harta pusaka sebaik saja berlaku kematian tuan tanah bagi mengelakkan perkara-perkara berikut berlaku:

 • Harta atau tanah terbiar dan urusniaga dibekukan atas sebab tiada proses pindahan hak milik dilakukan dengan sempurna.
 • Tiada nama dalam hak milik apabila perlu melakukan urusan harta tersebut.
 • Status pemilikan adalah tidak rasmi.
 • Bilangan waris yang bertambah akibat kematian berlapis.
 • Hilang dokumen penting yang diperlukan seperti sijil kematian dan surat perjanjian jual beli.

Cara Tuntut Wang Tidak Dituntut

Mungkin anda sudah tahu bagaimana untuk menuntut wang yang tidak dituntut, tetapi ada banyak perkara lain yang perlu anda ketahui terlebih dahulu. Dalam artikel ini kami akan memberikan panduan ringkas tentang cara membuat permohonan dan apa yang harus dilakukan sebelum melaksanakannya.

Pertama sekali, pastikan anda berurusan dengan pemberi pinjaman atau syarikat bank yang sah dan dipercayai. Ini penting kerana jika bukan, deposit anda mungkin tidak akan dipulangkan kepada anda – atau boleh jadi prosesnya lebih rumit dan panjang. Selain itu, amalkan penyelidikan pasaran untuk mendapat harga terbaik – malah jika tiada tempoh tamat tertentu, gunalah teknik ‘niat baik’ untuk mengambil mas advantage dari setiap produk yang ada.

Dengan begitu, langkah pertama adalah pastikan anda sentiasa mengetahui tentang mekanisme dan prosedur yang digunakan oleh syarikat tempat anda menyimpan wangan agar hakmiliki disediakan secara betul dan tepat waktu demi perlindungan mereka sendiri dan pelanggan mereka.

Bagi membolehkan harta pusaka diuruskan dengan sebaiknya, pewaris si mati bolehlah membuat permohonan dan semakan melalui 3 cara di bawah:

1. Secara Online melalui Portal JKPTG :www.jkptg.gov.my

Dokumen yang lengkap diisi perlu dicetak dan diposkan ke JKPTG dalam tempoh 21 hari dari tarikh permohonan bersama dokumen sokongan.

Setelah semua borang dan dokumen sokongan dihantar, pihak pewaris boleh menyemak status permohonan sama ada masih di peringkat pendaftaran, penilaian harta, pengesahan Mahkamah Tinggi, notis perbicaraan atau pengeluaran perintah pembahagian yang mana semuanya akan disalurkan secara atas talian. Tempoh masa bagi setiap permohonan adalah 4 bulan bagi merujuk kepada kes yang tiada masalah.

Tiada bayaran yang dikenakan semasa membuat permohonan tetapi apabila perintah telah diputuskan, kadar fi yang ditetapkan ialah 0.2% daripada nilai harta yang ditinggalkan oleh si mati.

Bagi meningkatkan kecekapan pengurusan, JKPTG melaksanakan integrasi maklumat dengan pihak berikut: Mahkamah Tinggi, Jabatan Penilaian & Perkhidmatan Harta (JPPH), Amanah Raya Berhad, Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ), Lembaga Hasil Dalam Negeri(LHDN), Jabatan Pendaftaran Negara, Mahkamah Syariah dan Sistem e-Tanah.

2. My SMS 15888

Selain itu, pihak pewaris boleh menyemak status permohonan, maklumat tarikh bicara dan perintah yang dikeluarkan ke atas harta yang dipohon melalui SMS melalui no 15888.

3. Program Outreach

Di samping itu, pihak JKPTG juga telah melancarkan program Outreach yang mana bertujuan mendekati masyarakat dan memberi maklumat berkaitan kepentingan mempercepatkan proses permohonan pembahagian harta pusaka.

Antara program lain yang telah dilancarkan adalah Program Sehari Bersama Pewaris, Seminar/Dialog Harta Pusaka, Projek Kampung Angkat dengan kerjasama JKKK dan meletakkan seorang pegawai yang berkelayakan di tempat tertentu.

JKPTG juga telah menggariskan beberapa tip yang boleh diamalkan oleh pewaris seperti berikut:

 • menyegerakan permohonan
 • mengadakan perbincangan terutama berkaitan cara pembahagian yang akan dipersetujui
 • bekerjasama demi menyelesaikan hal harta pusaka sebaik mungkin
 • ambil tahu semua harta pusaka dan apa yang berkaitan bagi memastikan penyelesaian dapat dilaksanakan dengan sempurna
 • hadiri perbicaraan pada tarikh yang ditetapkan, jika tidak dapat hadir, buat surat persetujuan di dalam borang DDA bagi mengelakkan kes tertangguh

Wang Tidak Dituntut

Terdapat wang tidak dituntut bernilai RM5,600,000,000 telah ditinggalkan oleh rakyat Malaysia pada 30 November 2017 dan kini dipegang oleh Jabatan Akauntan Negara.

Jumlah yang tidak dituntut adalah dari baki akaun bank yang tidak aktif, simpanan tetap yang tidak dituntut yang telah tamat tempoh, kadah faedah, pembayaran insurans, gaji, dan deposit dengan syarikat utiliti.

Jabatan Akauntan Negara
Jabatan Akauntan Negara

Apa itu wang yang tidak dituntut?
Umumnya, wang tidak dituntut diklasifikasikan dalam kategori berikut:
Semua jumlah wang yang sah yang kena dibayar kepada pemilik dan tidak dibayar selama tempoh tidak kurang daripada satu (1) tahun selepas ia telah dibayar.

Contoh termasuk:

 • Gaji, upah, bonus, komisen dan pembayaran lain yang diberikan oleh pekerja;
 • Tuntutan insurans yang telah diluluskan untuk pembayaran;
 • Draf bank, order juruwang dan dokumen lain yang serupa yang telah berlalu tempoh kesahihan;
 • Dividen dan keuntungan untuk pengedaran;
 • Deposit tetap (tanpa arahan pembaharuan automatik) yang telah matang;
 • Deposit tender yang tujuannya telah dipenuhi;
 • Semua jumlah wang untuk kredit akaun 1 yang tidak dikendalikan oleh pemilik untuk tempoh tidak kurang daripada tujuh (7) tahun.

Contoh termasuk:

 • Akaun simpanan
 • Akaun semasa
 • Deposit tetap (dengan arahan pembaharuan automatik)
 • Semua jumlah wang untuk kredit akaun dagangan yang kekal tidak aktif selama tempoh tidak kurang daripada dua (2) tahun.

Faktor utama yang menyebabkan wang tersebut diserahkan kepada Pendaftar Wang Tak Dituntut ialah:

 • Penukaran alamat tanpa memberitahu pihak berkenaan;
 • Pelupaan deposit kecil wang di bank;
 • Pemilik telah meninggal dunia dan ahli warisnya tidak menyedari wang itu;
 • Penggabungan bank yang mengakibatkan perubahan nama dan penutupan cawangan dan pemilik tidak pasti mana bank yang memegang akaun yang dia layak;
 • Meninggalkan akaun dengan wang simpanan yang sikit tanpa menutup akaun itu;
 • Kekurangan pemahaman kewangan dari pihak pemilik.

Berapa Lama Proses Wang Tak Dituntut Secara Online

Ketika memutuskan untuk menggunakan proses wang tak dituntut secara online, anda perlu faham bahawa tempoh perlaksanaannya mungkin berbeza-beza. Walaupun di kawasan Malaysia terdapat beberapa institusi yang boleh memberikan proses pembayaran atau penyata kewangan dengan cepat, namun ia juga tertakluk kepada aliran urus niaga antara syarikat dan bank. Oleh itu, adalah penting bagi anda meminta sebarang pertanyaan tentang masa tamat bayaran balik serta semua dokumen yang relevan untuk memastikan permintaan anda diselesaikan tanpa sebarang masalah.

Semakan Wang Tidak Dituntut Secara Online

Jabatan Akauntan Negara Malaysia (JANM) membuat pengumuman bahawa dalam masa yang singkat akan memperkenalkan satu sistem semakan online bagi wang yang tidak dituntut dan ini akan memudahkan semua rakyat di rantau ini. Sistem Online itu dinamakan eGUMIS dan akan dikemukakan tidak lama lagi.

wang tidak dituntut
wang tidak dituntut

Selepas sistem semakan ini dikeluarkan, maka semua orang tidak lagi perlu pergi beratur di kaunter jabatan tersebut untuk membuat semakan. Mereka boleh duduk dalam rumah dan pakai PC atau smartphone untuk log masuk ke laman JANM dan semak saja. Dengan itu ia akan banyak menjimatkan masa.

Tetapi, sistem semakan tersebut cuma dijangka akan dilancarkan pada tahun depan. JANM akan membangunkan portal semakan dan permohonan secara online untuk urusan tersebut.

Jadi, buat masa ini, semua rakyat cuma boleh menyemak di pejabat JANM di negeri masing-masing.

Jika ada apa soalan nak tanya, boleh anda hubung atau kunjung ke pejabat JANM:

Registrar of Unclaimed Moneys
Jabatan Akauntan Negara
Tingkat 42, Menara Maybank
100, Jalan Tun Razak
50050 Kuala Lumpur.
Tel.: 03-2056 8000 / 8081/ 8082/ 8083
Fax: 03-2072 5707/03-2026 7430
Website: www.anm.gov.my

Anda boleh mendapatkan semula wang anda yang tidak dituntut dari Pendaftar Wang Tak Dituntut dengan mengemukakan borang UMA-7 dan dokumen sokongan yang diperlukan di mana-mana Pejabat Pendaftar di seluruh negara. Ia tidak ada had masa untuk anda menuntut wang anda kembali. Anda boleh membaca maklumat dan memuat turun UMA- & borang di laman web Jabatan Akauntan Negara.

Anda juga boleh mengunjungi pejaabat yang berdekatan dengan tempat duduk anda jika nak buat semakan wang tidak dituntut.

Lokasi Setiap Negeri Untuk Semak Wang Tak Dituntut

Jabatan Akauntan Negara
Tingkat 42, Menara Maybank
100, Jalan Tun Perak
50050 Kuala Lumpur.
Tel.: 03-2034 1850
Fax: 03-2072 5707/03-2026 7430

Jabatan Akauntan Negara Malaysia di Selangor
Bangunan Affin Bank,
Lot Presint 3.4, Persiaran Perbandaran
Seksyen 14, 40000 Shah Alam
Selangor

Jabatan Akauntan Negara Malaysia di Pulau Pinang
Tingkat 42, KOMTAR,
10000 Pulau Pinang

Jabatan Akauntan Negara Malaysia di Johor
Tingkat 8 dan 11, Lot 20485,
Menara Tabung Haji, Jalan Ayer Molek,
80720 Johor Bahru,
Johor.

Jabatan Akauntan Negara Malaysia di Negeri Sembilan
Tingkat. 10,Wisma Persekutuan,
Jalan Dato┬┤ Abdul Kadir,
70990 Seremban,
Negeri Sembilan

Jabatan Akauntan Negara Malaysia di Melaka
Aras 5, Menara Persekutuan,
Jalan Persekutuan, Ayer Keroh,
75450 Melaka

Jabatan Akauntan Negara Malaysia di Perlis
Tingkat 3, Bangunan Persekutuan,
Persiaran Jubli Emas, 01000 Kangar,
Perlis, Taman Pekeliling,
01000 Kangar, Perlis

Jabatan Akauntan Negara Malaysia di Kelantan
Tingkat 1-2, Blok A, Bangunan Persekutuan,
Bandar Kota Bharu, 15200 Kota Bharu,
Kelantan.

Jabatan Akauntan Negara Malaysia di Perak
Jalan Sultan Idris Shah, Taman Jubilee,
30300 Ipoh, Perak.

Jabatan Akauntan Negara Malaysia di Terengganu
Unit Wang Tak Dituntut
No.4 Pusat Niaga Paya Keladi
20000 Kuala Terengganu,
Terengganu.

Jabatan Akauntan Negara Malaysia di Kedah
Tingkat 4, Zon C, Wisma Persekutuan,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
Jalan Sultanah, 06550 Alor Setar, Kedah,
Kampung Anak Bukit, 06550 Alor Setar,
Kedah.

Jabatan Akauntan Negara Malaysia di Pahang
Tingkat 4 & 5, Bangunan BSN, Jalan Bank,
25000 Kuantan,
Pahang.

Jabatan Akauntan Negara Malaysia di Sri Aman
Tingkat 2 & 3, Blok 3, Wisma Persekutuan,
Fasa 2, Jalan Polis, 95000 Sri Aman,
Sarawak, 95000 Sri Aman, Sarawak.

Jabatan Akauntan Negara Malaysia di Sabah
Tingkat 6 & 7, Wisma Perindustrian,
Jalan Istiadat, 88594 Kota Kinabalu,
Sabah, 88400 Kota Kinabalu.

Jabatan Akauntan Negara Malaysia di Labuan
Tingkat 5, Blok 4, Ujana Kewangan, Jalan Bukit Timbalai, 87016 Labuan,
Sabah, 87000 Labuan, Labuan Federal Territory

Artikel berkaitan:
Skim Pinjaman TEKUN

2 Comments on “Cara Untuk Menuntut Wang Tidak Dituntut”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *